Värmlands län

Värmlands län är det till landytan åttonde största länet i landet. Folkmängden är den tionde lägsta i landet med 283 196 invånare (2021). Länet består av 16 kommuner. Landarealen är 17 519 kvadratkilometer, vilket motsvarar 4,3 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Karlstad. [error, unexpected substitution definition format: 'text|Kommentarer län' – substitution type not recognized]

Värmlands län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

283 196

497 730

Antal, 2021

Tionde lägsta i Sverige

Medelålder

43,9

41,6

År, 2021

Sjätte högsta i Sverige

Befolkningsökning

0,6

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Sjätte lägsta i Sverige

Medianinkomst

286 196

304 068

Kronor, 2020

Sjätte lägsta i Sverige

Skattesats

33,46

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

23,6

29,6

Procent, 2021

Sjunde lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

76,9

78,3

Procent, 2020

Tredje lägsta i Sverige

Andel företagare

5,8

6,2

Procent, 2020

Åttonde högsta i Sverige

Nyföretagande

9,5

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Åttonde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

8,2

8,8

Procent, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,8

7,9

Procent, 2021

Tionde högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

4,8

3,9

Procent, 2021

Sjätte högsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

STORA ENSO AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 875

Anställda i länet

Region Värmland

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 7 581