Värmlands län

Värmlands län är det till landytan åttonde största länet i landet. Folkmängden är den tionde lägsta i landet med 283 196 invånare (2021). Länet består av 16 kommuner. Landarealen är 17 519 kvadratkilometer, vilket motsvarar 4,3 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Karlstad.

Värmlands län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

283 196

497 730

Antal, 2021

Tionde lägsta i Sverige

Medelålder

43,9

41,6

År, 2021

Sjätte högsta i Sverige

Befolkningsökning

0,6

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Sjätte lägsta i Sverige

Medianinkomst

286 196

304 068

Kronor, 2020

Sjätte lägsta i Sverige

Skattesats

33,44

32,23

Procent, 2023

Andel högutbildade

23,6

29,6

Procent, 2021

Sjunde lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

78,4

79,6

Procent, 2021

Tredje lägsta i Sverige

Andel företagare

5,8

6,1

Procent, 2021

Nionde högsta i Sverige

Nyföretagande

10,0

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Fjärde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

8,2

8,8

Procent, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,7

6,7

Procent, 2022

Tionde högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

4,8

3,9

Procent, 2021

Sjätte högsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

Coop Värmland Ekonomisk förening

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 025

Anställda i länet

Region Värmland

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 9 875