Värmlands län

Värmlands län är det till landytan åttonde största länet i landet. Folkmängden är den tionde lägsta i landet med 283 976 invånare (2022). Länet består av 16 kommuner. Landarealen är 17 519 kvadratkilometer, vilket motsvarar 4,3 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Karlstad.

Värmlands län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

283 976

501 026

Antal, 2022

Tionde lägsta i Sverige

Medelålder

44,1

41,7

År, 2022

Sjätte högsta i Sverige

Befolkningsökning

0,6

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Sjätte lägsta i Sverige

Medianinkomst

294 787

314 116

Kronor, 2021

Femte lägsta i Sverige

Skattesats

33,44

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

24,3

30,3

Procent, 2022

Sjunde lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

78,4

79,6

Procent, 2021

Tredje lägsta i Sverige

Andel företagare

5,8

6,1

Procent, 2021

Nionde högsta i Sverige

Nyföretagande

9,1

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Näst lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

6,8

7,5

Procent, 2022

Tionde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,7

6,7

Procent, 2022

Tionde högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

4,6

3,8

Procent, 2022

Sjätte högsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

Coop Värmland Ekonomisk förening

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 025

Anställda i länet

Region Värmland

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 9 875

Företagens lönsamhet

12,8

12,3

Procent, 2021

Åttonde lägsta i Sverige