Värmlands län

Värmlands län är det till landytan åttonde största länet i landet. Folkmängden är den tionde lägsta i landet med 283 976 invånare (2022). Länet består av 16 kommuner. Landarealen är 17 519 kvadratkilometer, vilket motsvarar 4,3 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Karlstad.

Värmlands län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

283 976

501 026

Antal, 2022

Tionde lägsta i Sverige

Medelålder

44,1

41,7

År, 2022

Sjätte högsta i Sverige

Befolkningsökning

0,2

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Sjätte lägsta i Sverige

Medianinkomst

311 314

329 268

Kronor, 2022

Åttonde lägsta i Sverige

Skattesats

33,48

32,37

Procent, 2024

Tionde lägsta i Sverige

Andel högutbildade

24,3

30,3

Procent, 2022

Sjunde lägsta i Sverige

Sysselsättningsgrad

80,8

80,8

Procent, 2022

Tionde lägsta i Sverige

Andel företagare

8,9

9,2

Procent, 2022

Åttonde högsta i Sverige

Nyföretagande

9,1

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Näst lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

7,2

7,7

Procent, 2023

Tionde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,1

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

4,9

3,9

Procent, 2023

Sjätte högsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

STORA ENSO AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 875

Anställda i länet

Region Värmland

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 7 996

Företagens lönsamhet

12,8

12,3

Procent, 2021

Åttonde lägsta i Sverige