Uppsala län

Uppsala län är det till landytan sjunde minsta länet i landet. Folkmängden är den femte högsta i landet med 395 026 invånare (2021). Länet består av 8 kommuner. Landarealen är 8 189 kvadratkilometer, vilket motsvarar 2,0 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Uppsala. [error, unexpected substitution definition format: 'text|Kommentarer län' – substitution type not recognized]

Uppsala län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

395 026

497 730

Antal, 2021

Femte högsta i Sverige

Medelålder

40,2

41,6

År, 2021

Näst lägsta i Sverige

Befolkningsökning

5,0

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Högsta i Sverige

Medianinkomst

304 582

304 068

Kronor, 2020

Fjärde högsta i Sverige

Skattesats

32,97

32,24

Procent, 2022

Nionde lägsta i Sverige

Andel högutbildade

34,5

29,6

Procent, 2021

Näst högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

77,5

78,3

Procent, 2020

Fjärde lägsta i Sverige

Andel företagare

5,8

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

11,1

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Sjunde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

8,5

8,8

Procent, 2021

Nionde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,1

7,9

Procent, 2021

Åttonde lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

3,1

3,9

Procent, 2021

Näst lägsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

Frilans Finans Sverige AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 2 825

Anställda i länet

Region Uppsala

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 11 087