Uppsala län

Uppsala län är det till landytan sjunde minsta länet i landet. Folkmängden är den femte högsta i landet med 400 682 invånare (2022). Länet består av 8 kommuner. Landarealen är 8 189 kvadratkilometer, vilket motsvarar 2,0 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Uppsala.

Uppsala län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

400 682

501 026

Antal, 2022

Femte högsta i Sverige

Medelålder

40,3

41,7

År, 2022

Näst lägsta i Sverige

Befolkningsökning

4,4

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Högsta i Sverige

Medianinkomst

312 259

314 116

Kronor, 2021

Sjätte högsta i Sverige

Skattesats

32,97

32,24

Procent, 2023

Nionde lägsta i Sverige

Andel högutbildade

35,2

30,3

Procent, 2022

Näst högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

78,7

79,6

Procent, 2021

Fjärde lägsta i Sverige

Andel företagare

5,7

6,1

Procent, 2021

Tionde lägsta i Sverige

Nyföretagande

10,6

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Åttonde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

8,0

7,5

Procent, 2022

Åttonde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,3

6,7

Procent, 2022

Tionde lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

3,0

3,8

Procent, 2022

Näst lägsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

Frilans Finans Sverige AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 5 925

Anställda i länet

Region Uppsala

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 13 075

Företagens lönsamhet

13,0

12,3

Procent, 2021

Nionde högsta i Sverige