Uppsala län

Uppsala län är till landytan det 15:e största länet i landet. Länet består av 8 kommuner och har en landareal på 8 208 kvadratkilometer, vilket är 2 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Uppsala.

Uppsala län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

383 713

491 790

Antal, 2019

Femte högsta i Sverige

Medelålder

40,1

41,3

År, 2019

Näst lägsta i Sverige

Befolkningsökning

6,2

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Högsta i Sverige

Medianinkomst

291 443

288 880

Kronor, 2018

Femte högsta i Sverige

Skattesats

33,01

32,28

Procent, 2020

Nionde lägsta i Sverige

Andel högutbildade

32,8

27,6

Procent, 2018

Näst högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

78,8

79,5

Procent, 2018

Sjätte lägsta i Sverige

Andel företagare

5,8

6,1

Procent, 2018

Åttonde högsta i Sverige

Nyföretagande

10,1

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Femte högsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

5,6

6,8

Procent, 2019

Sjätte lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,6

7,0

Procent, 2019

Näst lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

3,6

4,4

Procent, 2019

Näst lägsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

FRILANS FINANS SVERIGE AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 825

Största offentliga arbetsgivare

UPPSALA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 17 725