Uppsala län

Uppsala län är till landytan det 15:e största länet i landet. Länet består av 8 kommuner och har en landareal på 8 208 kvadratkilometer, vilket är 2 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Uppsala.

Uppsala län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

376 354

487 152

Antal, 2018

Femte högsta i Sverige

Medelålder

40,1

41,2

År, 2018

Näst lägsta i Sverige

Befolkningsökning

6,3

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Högsta i Sverige

Medianinkomst

289 498

287 064

Kronor, 2018

Femte högsta i Sverige

Skattesats

33,01

32,19

Procent, 2019

Nionde lägsta i Sverige

Andel högutbildade

32,8

27,6

Procent, 2018

Näst högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

78,8

79,5

Procent, 2018

Sjätte lägsta i Sverige

Andel företagare

6,0

6,3

Procent, 2017

Åttonde högsta i Sverige

Nyföretagande

10,1

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Femte högsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

5,2

6,3

Procent, 2018

Sjunde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,6

7,0

Procent, 2018

Näst lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

3,9

4,7

Procent, 2018

Näst lägsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

FRILANS FINANS SVERIGE AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 825

Största offentliga arbetsgivare

UPPSALA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 14 925