Stockholms län

Stockholms län är det till landytan sjätte minsta länet i landet. Folkmängden är den högsta i landet med 2 440 027 invånare (2022). Länet består av 26 kommuner. Landarealen är 6 514 kvadratkilometer, vilket motsvarar 1,6 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Stockholm.

Stockholms län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

2 440 027

501 026

Antal, 2022

Högsta i Sverige

Medelålder

39,9

41,7

År, 2022

Lägsta i Sverige

Befolkningsökning

2,6

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Fjärde högsta i Sverige

Medianinkomst

348 033

314 116

Kronor, 2021

Högsta i Sverige

Skattesats

30,42

32,24

Procent, 2023

Lägsta i Sverige

Andel högutbildade

38,0

30,3

Procent, 2022

Högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

80,0

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

7,1

6,1

Procent, 2021

Fjärde högsta i Sverige

Nyföretagande

14,3

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Högsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

7,0

7,5

Procent, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,4

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

2,5

3,8

Procent, 2022

Lägsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

SCANIA CV AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 14 725

Anställda i länet

Region Stockholm

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 30 525

Företagens lönsamhet

11,6

12,3

Procent, 2021

Lägsta i Sverige