Stockholms län

Stockholms län är till landytan det 16:e största länet i landet. Länet består av 26 kommuner och har en landareal på 6 519 kvadratkilometer, vilket är ungefär 2 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Stockholm.

Stockholms län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

2 377 081

491 790

Antal, 2019

Högsta i Sverige

Medelålder

39,4

41,3

År, 2019

Lägsta i Sverige

Befolkningsökning

4,8

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Näst högsta i Sverige

Medianinkomst

321 443

288 880

Kronor, 2018

Högsta i Sverige

Skattesats

30,51

32,28

Procent, 2020

Lägsta i Sverige

Andel högutbildade

35,7

28,2

Procent, 2019

Högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

80,5

79,5

Procent, 2018

Nionde högsta i Sverige

Andel företagare

7,3

6,1

Procent, 2018

Tredje högsta i Sverige

Nyföretagande

13,7

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Högsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

6,1

6,8

Procent, 2019

Nionde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,9

7,0

Procent, 2019

Sjätte lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

2,9

4,4

Procent, 2019

Lägsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

SCANIA CV AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 12 975

Största offentliga arbetsgivare

STOCKHOLMS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 48 825