Stockholms län

Stockholms län är till landytan det 16:e största länet i landet. Länet består av 26 kommuner och har en landareal på 6 519 kvadratkilometer, vilket är ungefär 2 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Stockholm.

Stockholms län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

2 344 124

487 152

Antal, 2018

Högsta i Sverige

Medelålder

39,3

41,2

År, 2018

Lägsta i Sverige

Befolkningsökning

5,0

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Näst högsta i Sverige

Medianinkomst

321 443

288 880

Kronor, 2018

Högsta i Sverige

Skattesats

30,51

32,28

Procent, 2020

Lägsta i Sverige

Andel högutbildade

35,1

27,6

Procent, 2018

Högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

80,5

79,5

Procent, 2018

Nionde högsta i Sverige

Andel företagare

7,4

6,3

Procent, 2017

Fjärde högsta i Sverige

Nyföretagande

14,4

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Högsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

6,1

6,8

Procent, 2019

Nionde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,9

7,0

Procent, 2019

Sjätte lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

3,2

4,6

Procent, 2018

Lägsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

SCANIA CV AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 12 975

Största offentliga arbetsgivare

STOCKHOLMS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 48 825