Stockholms län

Stockholms län är det till landytan sjätte minsta länet i landet. Folkmängden är den högsta i landet med 2 391 990 invånare (2020). Länet består av 26 kommuner. Landarealen är 6 514 kvadratkilometer, vilket motsvarar 1,6 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Stockholm.

Stockholms län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

2 391 990

494 252

Antal, 2020

Högsta i Sverige

Medelålder

39,5

41,4

År, 2020

Lägsta i Sverige

Befolkningsökning

3,6

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Tredje högsta i Sverige

Medianinkomst

330 282

296 484

Kronor, 2019

Högsta i Sverige

Skattesats

30,48

32,27

Procent, 2021

Lägsta i Sverige

Andel högutbildade

36,4

28,9

Procent, 2020

Högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

80,0

79,3

Procent, 2019

Tionde högsta i Sverige

Andel företagare

7,2

6,1

Procent, 2019

Fjärde högsta i Sverige

Nyföretagande

14,8

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Högsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

7,7

8,3

Procent, 2020

Tionde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,9

8,5

Procent, 2020

Nionde lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

2,8

4,2

Procent, 2020

Lägsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

SCANIA CV AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 13 525

Anställda i länet

Region Stockholm

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 40 520