Östergötlands län

Östergötlands län är det till landytan elfte största länet i landet. Folkmängden är den fjärde högsta i landet med 469 704 invånare (2021). Länet består av 13 kommuner. Landarealen är 10 557 kvadratkilometer, vilket motsvarar 2,6 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Linköping.

Östergötlands län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

469 704

497 730

Antal, 2021

Fjärde högsta i Sverige

Medelålder

41,6

41,6

År, 2021

Sjunde lägsta i Sverige

Befolkningsökning

1,8

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Nionde högsta i Sverige

Medianinkomst

293 537

304 068

Kronor, 2020

Tionde högsta i Sverige

Skattesats

32,78

32,23

Procent, 2023

Sjätte lägsta i Sverige

Andel högutbildade

28,2

29,6

Procent, 2021

Sjätte högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

78,9

79,6

Procent, 2021

Femte lägsta i Sverige

Andel företagare

5,2

6,1

Procent, 2021

Fjärde lägsta i Sverige

Nyföretagande

10,0

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Fjärde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

9,1

8,8

Procent, 2021

Sjunde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,1

6,7

Procent, 2022

Nionde högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

4,4

3,9

Procent, 2021

Sjätte lägsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

SAAB AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 5 375

Anställda i länet

Region Östergötland

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 16 275