Östergötlands län

Östergötlands län är det till landytan elfte största länet i landet. Folkmängden är den fjärde högsta i landet med 469 704 invånare (2021). Länet består av 13 kommuner. Landarealen är 10 557 kvadratkilometer, vilket motsvarar 2,6 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Linköping. [error, unexpected substitution definition format: 'text|Kommentarer län' – substitution type not recognized]

Östergötlands län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

469 704

497 730

Antal, 2021

Fjärde högsta i Sverige

Medelålder

41,6

41,6

År, 2021

Sjunde lägsta i Sverige

Befolkningsökning

1,8

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Nionde högsta i Sverige

Medianinkomst

293 537

304 068

Kronor, 2020

Tionde högsta i Sverige

Skattesats

32,78

32,24

Procent, 2022

Sjätte lägsta i Sverige

Andel högutbildade

28,2

29,6

Procent, 2021

Sjätte högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

77,7

78,3

Procent, 2020

Femte lägsta i Sverige

Andel företagare

5,2

6,2

Procent, 2020

Fjärde lägsta i Sverige

Nyföretagande

9,5

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Åttonde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

9,1

8,8

Procent, 2021

Sjunde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,1

7,9

Procent, 2021

Nionde högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

4,4

3,9

Procent, 2021

Sjätte lägsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

SAAB AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 5 525

Anställda i länet

Region Östergötland

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 12 528