Kalmar län

Kalmar län är det till landytan nionde största länet i landet. Folkmängden är den sjätte lägsta i landet med 247 175 invånare (2021). Länet består av 12 kommuner. Landarealen är 11 160 kvadratkilometer, vilket motsvarar 2,7 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Kalmar. [error, unexpected substitution definition format: 'text|Kommentarer län' – substitution type not recognized]

Kalmar län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

247 175

497 730

Antal, 2021

Sjätte lägsta i Sverige

Medelålder

44,4

41,6

År, 2021

Näst högsta i Sverige

Befolkningsökning

1,0

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Sjunde lägsta i Sverige

Medianinkomst

284 384

304 068

Kronor, 2020

Tredje lägsta i Sverige

Skattesats

33,76

32,24

Procent, 2022

Sjunde högsta i Sverige

Andel högutbildade

21,9

29,6

Procent, 2021

Fjärde lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

79,6

78,3

Procent, 2020

Nionde högsta i Sverige

Andel företagare

6,4

6,2

Procent, 2020

Femte högsta i Sverige

Nyföretagande

9,3

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Fjärde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

8,5

8,8

Procent, 2021

Nionde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,2

7,9

Procent, 2021

Nionde lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

5,3

3,9

Procent, 2021

Högsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

SCANIA CV AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 2 425

Anställda i länet

Region Kalmar

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 6 574