Kalmar län

Kalmar län är det till landytan nionde största länet i landet. Folkmängden är den sjätte lägsta i landet med 247 711 invånare (2022). Länet består av 12 kommuner. Landarealen är 11 160 kvadratkilometer, vilket motsvarar 2,7 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Kalmar.

Kalmar län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

247 711

501 026

Antal, 2022

Sjätte lägsta i Sverige

Medelålder

44,8

41,9

År, 2023

Näst högsta i Sverige

Befolkningsökning

0,3

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Sjunde lägsta i Sverige

Medianinkomst

307 594

329 268

Kronor, 2022

Tredje lägsta i Sverige

Skattesats

33,77

32,37

Procent, 2024

Åttonde högsta i Sverige

Andel högutbildade

22,5

30,3

Procent, 2022

Fjärde lägsta i Sverige

Sysselsättningsgrad

81,6

80,8

Procent, 2022

Åttonde högsta i Sverige

Andel företagare

9,2

9,2

Procent, 2022

Sjunde högsta i Sverige

Nyföretagande

9,5

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Sjunde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

7,7

7,7

Procent, 2023

Åttonde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,9

6,4

Procent, 2023

Tionde lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

5,5

3,9

Procent, 2023

Högsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

SCANIA CV AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 2 475

Anställda i länet

Region Kalmar

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 6 823

Företagens lönsamhet

12,9

12,3

Procent, 2021

Tionde lägsta i Sverige