Jönköpings län

Jönköpings län är till landytan det 12:e största länet i landet. Länet består av 13 kommuner och har en landareal på 10 495 kvadratkilometer, vilket är ungefär 3 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Jönköping.

Jönköpings län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

363 599

491 790

Antal, 2019

Sjätte högsta i Sverige

Medelålder

41,4

41,3

År, 2019

Sjätte lägsta i Sverige

Befolkningsökning

3,1

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Nionde högsta i Sverige

Medianinkomst

291 513

288 880

Kronor, 2018

Fjärde högsta i Sverige

Skattesats

33,62

32,28

Procent, 2020

Åttonde högsta i Sverige

Andel högutbildade

21,6

28,2

Procent, 2019

Femte lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

82,9

79,5

Procent, 2018

Näst högsta i Sverige

Andel företagare

5,4

6,1

Procent, 2018

Sjunde lägsta i Sverige

Nyföretagande

8,9

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Nionde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

5,2

6,8

Procent, 2019

Femte lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,9

7,0

Procent, 2019

Femte lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

5,1

4,4

Procent, 2019

Nionde högsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

HUSQVARNA AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 625

Största offentliga arbetsgivare

JÖNKÖPINGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 14 725