Jämtlands län

Jämtlands län är det till landytan tredje största länet i landet. Folkmängden är den näst lägsta i landet med 132 054 invånare (2021). Länet består av 8 kommuner. Landarealen är 48 935 kvadratkilometer, vilket motsvarar 12,0 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Östersund.

Jämtlands län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

132 054

497 730

Antal, 2021

Näst lägsta i Sverige

Medelålder

43,4

41,6

År, 2021

Nionde högsta i Sverige

Befolkningsökning

1,4

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Åttonde lägsta i Sverige

Medianinkomst

284 887

304 068

Kronor, 2020

Fjärde lägsta i Sverige

Skattesats

34,01

32,23

Procent, 2023

Tredje högsta i Sverige

Andel högutbildade

24,9

29,6

Procent, 2021

Åttonde högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

83,3

79,6

Procent, 2021

Högsta i Sverige

Andel företagare

8,6

6,1

Procent, 2021

Näst högsta i Sverige

Nyföretagande

14,0

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Tredje högsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

5,9

8,8

Procent, 2021

Tredje lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,8

6,7

Procent, 2022

Tredje lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

4,8

3,9

Procent, 2021

Sjunde högsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

SkiStar Aktiebolag

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 475

Anställda i länet

Region Jämtland Härjedalen

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 4 075