Jämtlands län

Jämtlands län är det till landytan tredje största länet i landet. Folkmängden är den näst lägsta i landet med 132 054 invånare (2021). Länet består av 8 kommuner. Landarealen är 48 935 kvadratkilometer, vilket motsvarar 12,0 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Östersund. [error, unexpected substitution definition format: 'text|Kommentarer län' – substitution type not recognized]

Jämtlands län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

132 054

497 730

Antal, 2021

Näst lägsta i Sverige

Medelålder

43,4

41,6

År, 2021

Nionde högsta i Sverige

Befolkningsökning

1,4

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Åttonde lägsta i Sverige

Medianinkomst

284 887

304 068

Kronor, 2020

Fjärde lägsta i Sverige

Skattesats

34,01

32,24

Procent, 2022

Tredje högsta i Sverige

Andel högutbildade

24,9

29,6

Procent, 2021

Åttonde högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

81,9

78,3

Procent, 2020

Näst högsta i Sverige

Andel företagare

8,5

6,2

Procent, 2020

Näst högsta i Sverige

Nyföretagande

12,0

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Tredje högsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

5,9

8,8

Procent, 2021

Tredje lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,2

7,9

Procent, 2021

Femte lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

4,8

3,9

Procent, 2021

Sjunde högsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

Swedbank AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 425

Anställda i länet

Region Jämtland Härjedalen

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 3 609