Gävleborgs län

Gävleborgs län är det till landytan sjunde största länet i landet. Folkmängden är den elfte högsta i landet med 287 334 invånare (2022). Länet består av 10 kommuner. Landarealen är 18 113 kvadratkilometer, vilket motsvarar 4,4 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Gävle.

Gävleborgs län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

287 334

501 026

Antal, 2022

Medelålder

44,4

41,9

År, 2023

Sjätte högsta i Sverige

Befolkningsökning

−0,6

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Tredje lägsta i Sverige

Medianinkomst

306 722

329 268

Kronor, 2022

Näst lägsta i Sverige

Skattesats

33,54

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

21,4

30,3

Procent, 2022

Lägsta i Sverige

Sysselsättningsgrad

80,3

80,8

Procent, 2022

Åttonde lägsta i Sverige

Andel företagare

8,6

9,2

Procent, 2022

Nionde högsta i Sverige

Nyföretagande

9,2

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Femte lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

6,6

7,7

Procent, 2023

Femte lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,4

6,4

Procent, 2023

Tredje högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

5,0

3,9

Procent, 2023

Fjärde högsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

Alleima Tube AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 2 025

Anställda i länet

Region Gävleborg

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 7 501

Företagens lönsamhet

13,7

12,3

Procent, 2021

Högsta i Sverige