Gävleborgs län

Gävleborgs län är det till landytan sjunde största länet i landet. Folkmängden är den elfte högsta i landet med 287 767 invånare (2021). Länet består av 10 kommuner. Landarealen är 18 113 kvadratkilometer, vilket motsvarar 4,4 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Gävle. [error, unexpected substitution definition format: 'text|Kommentarer län' – substitution type not recognized]

Gävleborgs län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

287 767

497 730

Antal, 2021

Medelålder

43,9

41,6

År, 2021

Sjätte högsta i Sverige

Befolkningsökning

0,4

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Femte lägsta i Sverige

Medianinkomst

283 317

304 068

Kronor, 2020

Näst lägsta i Sverige

Skattesats

33,54

32,24

Procent, 2022

Tionde högsta i Sverige

Andel högutbildade

20,8

29,6

Procent, 2021

Lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

78,7

78,3

Procent, 2020

Nionde lägsta i Sverige

Andel företagare

5,6

6,2

Procent, 2020

Sjunde lägsta i Sverige

Nyföretagande

9,1

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Tredje lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

12,7

8,8

Procent, 2021

Högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,9

7,9

Procent, 2021

Tredje högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

4,8

3,9

Procent, 2021

Femte högsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

AKTIEBOLAGET SANDVIK MATERIALS TECHNOLOGY

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 2 875

Anställda i länet

Region Gävleborg

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 7 273