Gävleborgs län

Gävleborgs län är till landytan det 7:e största länet i landet. Länet består av 10 kommuner och har en landareal på 18 200 kvadratkilometer, vilket är ungefär 4 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Gävle.

Gävleborgs län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

286 547

487 152

Antal, 2018

Medelålder

43,5

41,2

År, 2018

Sjunde högsta i Sverige

Befolkningsökning

1,7

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Tredje lägsta i Sverige

Medianinkomst

268 908

287 064

Kronor, 2018

Sjätte lägsta i Sverige

Skattesats

33,54

32,19

Procent, 2019

Åttonde högsta i Sverige

Andel högutbildade

19,2

27,6

Procent, 2018

Lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

79,4

79,5

Procent, 2018

Nionde lägsta i Sverige

Andel företagare

5,7

6,3

Procent, 2017

Åttonde lägsta i Sverige

Nyföretagande

8,0

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Fjärde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

6,8

6,3

Procent, 2018

Åttonde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,5

7,0

Procent, 2018

Näst högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

5,5

4,7

Procent, 2018

Sjätte högsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

AKTIEBOLAGET SANDVIK MATERIALS TECHNOLOGY

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 3 175

Största offentliga arbetsgivare

GÄVLE KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 7 975