Dalarnas län

Dalarnas län är det till landytan fjärde största länet i landet. Folkmängden är den tionde högsta i landet med 288 387 invånare (2021). Länet består av 15 kommuner. Landarealen är 28 030 kvadratkilometer, vilket motsvarar 6,9 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Falun. 1997 bytte länet namn från Kopparbergs län till nuvarande Dalarnas län.

Dalarnas län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

288 387

497 730

Antal, 2021

Tionde högsta i Sverige

Medelålder

44,1

41,6

År, 2021

Fjärde högsta i Sverige

Befolkningsökning

0,4

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Fjärde lägsta i Sverige

Medianinkomst

288 446

304 068

Kronor, 2020

Åttonde lägsta i Sverige

Skattesats

33,83

32,24

Procent, 2022

Sjätte högsta i Sverige

Andel högutbildade

21,2

29,6

Procent, 2021

Näst lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

80,1

78,3

Procent, 2020

Sjätte högsta i Sverige

Andel företagare

6,3

6,2

Procent, 2020

Sjätte högsta i Sverige

Nyföretagande

10,6

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Åttonde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

8,1

8,8

Procent, 2021

Nionde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,9

7,9

Procent, 2021

Sjunde lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

4,6

3,9

Procent, 2021

Största privata arbetsgivare

ABB Power Grids Sweden AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 2 725

Anställda i länet

Region Dalarna

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 8 037