Blekinge län

Blekinge län är till landytan det minsta länet i landet. Länet består av 5 kommuner och har en landareal på 2 947 kvadratkilometer, vilket är knappt 1 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Karlskrona.

Blekinge län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

159 371

481 916

Antal, 2017

Tredje lägsta i Sverige

Medelålder

43,1

41,2

År, 2017

Åttonde högsta i Sverige

Befolkningsökning

3,4

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Tionde lägsta i Sverige

Medianinkomst

252 330

270 969

Kronor, 2016

Fjärde lägsta i Sverige

Skattesats

33,38

32,12

Procent, 2018

Åttonde högsta i Sverige

Andel högutbildade

22,4

27,0

Procent, 2017

Nionde högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

77,1

78,6

Procent, 2016

Fjärde lägsta i Sverige

Andel företagare

5,3

6,3

Procent, 2016

Tredje lägsta i Sverige

Nyföretagande

8,2

11,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2016

Lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

6,7

6,7

Procent, 2017

Åttonde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,9

7,5

Procent, 2017

Tredje högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

5,8

5,0

Procent, 2017

Tionde högsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

VOLVO PERSONVAGNAR AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2017

Antal anställda: 2 125

Största offentliga arbetsgivare

KARLSKRONA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2017

Antal anställda: 5 975