Blekinge län

Blekinge län är till landytan det minsta länet i landet. Länet består av 5 kommuner och har en landareal på 2 947 kvadratkilometer, vilket är knappt 1 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Karlskrona.

Blekinge län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

158 453

475 960

Antal, 2016

Tredje lägsta i Sverige

Medelålder

43,1

41,2

År, 2016

Nionde högsta i Sverige

Befolkningsökning

3,7

3,6

Procent, treårsbasis, 2013-2016

Sjunde högsta i Sverige

Medianinkomst

242 957

261 038

Kronor, 2015

Fjärde lägsta i Sverige

Skattesats

33,38

32,12

Procent, 2017

Åttonde högsta i Sverige

Andel högutbildade

22,1

26,6

Procent, 2016

Nionde högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

76,1

77,9

Procent, 2015

Tredje lägsta i Sverige

Andel företagare

5,5

6,5

Procent, 2015

Femte lägsta i Sverige

Nyföretagande

8,2

11,8

Per 1 000 inv, 2016

Lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

7,7

6,9

Procent, 2016

Sjätte högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,4

7,6

Procent, 2016

Tredje högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

6,0

5,4

Procent, 2016

Största privata arbetsgivare

VOLVO PERSONVAGNAR AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2016

Antal anställda: 2 125

Största offentliga arbetsgivare

KARLSKRONA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2016

Antal anställda: 5 875