Ystad

Ystads kommun ligger i Skåne län och har 31 714 invånare.

Andelen företagare i Ystads kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 305 639 kronor. Kommunalskatten i Ystads kommun är 31,29 procent 2023.

Ystad Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

31 714

36 281

Antal, 2022

Medelålder

46,1

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

3,8

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

305 639

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

31,29

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

26,5

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

82,7

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

7,8

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

11,0

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,2

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,6

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

12,8

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

143

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

YSB AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 275

Anställda i kommunen

Ystad kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 2 825

Kommunens skatteintäkter

48 406

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 197

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

58 554

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,2

12,3

Procent, 2021

Ystad har landarealen 350 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 75:e minsta i landet.

För måttet andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För medelålder ligger värdet relativt högt.