Ystad

Ystads kommun ligger i Skåne län och har 31 911 invånare.

Andelen företagare i Ystads kommun är genomsnittlig. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 321 558 kronor. Kommunalskatten i Ystads kommun är 31,29 procent 2024.

Ystad Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

31 911

36 385

Antal, 2023

Medelålder

46,3

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

3,0

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

321 558

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

31,29

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

26,5

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

83,8

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

11,0

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

11,0

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,1

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

4,9

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

11,2

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

143

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

SAMHALL AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 275

Anställda i kommunen

Ystads kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 2 643

Kommunens skatteintäkter

48 406

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 197

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

62 291

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

13,2

12,3

Procent, 2021

Ystad har landarealen 350 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 75:e minsta i landet.

För måttet andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För medelålder ligger värdet relativt högt.