Ystad

Ystads kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 29 848 människor (2017). Landarealen är 352 kvadratkilometer.

Ystad Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

29 848

34 897

Antal, 2017

Medelålder

45,6

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

3,7

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

268 463

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

31,29

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

23,0

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

81,9

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

8,0

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

10,8

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,1

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,9

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

13,4

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

35

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

POLYKEMI AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 225

Största offentliga arbetsgivare

YSTAD KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 525

Kommunens skatteintäkter

42 471

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

7 486

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

48 910

52 057

kr per invånare, 2017