Ystad

Ystads kommun ligger i Skåne län och har 30 970 invånare.

Andelen företagare i Ystads kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 81:a bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 285 126 kronor. Kommunalskatten i Ystads kommun är 31,29 procent 2021.

Ystad Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

30 970

35 791

Antal, 2020

Medelålder

46,0

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

3,8

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

285 126

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

31,29

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

24,3

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

82,0

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

7,9

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

12,2

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,1

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,1

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

13,6

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

81

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

POLYKEMI AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Ystads kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 2 474

Kommunens skatteintäkter

42 999

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

12 490

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

54 334

56 219

kr per invånare, 2020

Ystad har landarealen 350 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 75:e minsta i landet.

För måttet andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För medelålder ligger värdet relativt högt.