Ystad

Ystads kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 30 541 människor (2019). Landarealen är 352 kvadratkilometer.

Ystad Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

30 541

35 612

Antal, 2019

Medelålder

45,8

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

3,7

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

277 414

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

31,29

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

23,4

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

81,9

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

7,9

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

11,8

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,4

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,3

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

12,8

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

64

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

POLYKEMI AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 225

Största offentliga arbetsgivare

YSTAD KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 625

Kommunens skatteintäkter

43 848

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

9 478

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

53 650

55 798

kr per invånare, 2019