Ystad

Ystads kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 30 226 människor (2018). Landarealen är 352 kvadratkilometer.

Ystad Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

30 226

35 277

Antal, 2018

Medelålder

45,7

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

4,3

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

276 194

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

31,29

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

23,4

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

81,9

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

8,0

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

11,8

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,1

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,6

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

13,2

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

64

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

POLYKEMI AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 225

Största offentliga arbetsgivare

YSTAD KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 525

Kommunens skatteintäkter

42 828

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

8 131

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

51 909

54 233

kr per invånare, 2018