Ystad

Ystads kommun ligger i Skåne län och har 31 714 invånare.

Andelen företagare i Ystads kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 82:a bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 305 639 kronor. Kommunalskatten i Ystads kommun är 31,29 procent 2023.

Ystad Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

31 714

36 281

Antal, 2022

Medelålder

46,0

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

3,8

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

305 639

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

31,29

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

25,3

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

82,7

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

7,8

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

14,3

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,2

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,6

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

12,8

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

82

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

YSB AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 275

Anställda i kommunen

Ystad kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 2 825

Kommunens skatteintäkter

44 999

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

12 788

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

56 154

58 058

kr per invånare, 2021

Ystad har landarealen 350 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 75:e minsta i landet.

För måttet andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För medelålder ligger värdet relativt högt.