Ystad

Ystads kommun ligger i Skåne län och har 31 560 invånare.

Andelen företagare i Ystads kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 81:a bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 294 817 kronor. Kommunalskatten i Ystads kommun är 31,29 procent 2022.

Ystad Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

31 560

36 043

Antal, 2021

Medelålder

46,0

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

4,4

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

294 817

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

31,29

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

25,3

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

82,3

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

8,1

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

12,2

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,2

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

4,8

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

13,6

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

81

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

POLYKEMI AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Ystads kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 2 474

Kommunens skatteintäkter

44 999

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

12 788

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

56 154

58 058

kr per invånare, 2021

Ystad har landarealen 350 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 75:e minsta i landet.

För måttet andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För medelålder ligger värdet relativt högt.