Ydre

Ydre kommun ligger i Östergötlands län och har 3 726 invånare.

Ydre kommun utmärker sig med hög företagsamhet och har den sjätte högsta andelen företagare i landet. Företagsklimatet rankas som det 40:e bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 268 386 kronor. Kommunalskatten i Ydre kommun är 34,10 procent 2021.

Ydre Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

3 726

35 791

Antal, 2020

Nionde lägsta i Sverige

Medelålder

47,4

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

−0,2

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

268 386

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

34,10

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

17,1

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

83,2

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

12,3

6,1

Procent, 2019

Sjätte högsta i Sverige

Nyföretagande

9,9

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,4

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,3

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

12,6

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

40

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

CAMFIL SVENSKA AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 35

Anställda i kommunen

Ydre kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 278

Kommunens skatteintäkter

44 802

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

21 148

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

64 126

56 219

kr per invånare, 2020

Ydre har landarealen 675 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För måttet skattesats är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.