Ydre

Ydre kommun ligger i Östergötlands län och har 3 637 invånare.

Ydre kommun utmärker sig med hög företagsamhet och har den åttonde högsta andelen företagare i landet. Företagsklimatet rankas som det 21:a bästa i Sverige. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 301 200 kronor. Kommunalskatten i Ydre kommun är 34,10 procent 2024.

Ydre Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

3 637

36 385

Antal, 2023

Åttonde lägsta i Sverige

Medelålder

48,4

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−2,4

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

301 200

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

34,10

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

17,8

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

84,2

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

16,6

9,2

Procent, 2022

Åttonde högsta i Sverige

Nyföretagande

9,3

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,3

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

5,0

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

10,8

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

21

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

CAMFIL SVENSKA AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 35

Anställda i kommunen

Ydre kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 280

Kommunens skatteintäkter

51 540

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 641

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

74 930

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

12,4

12,3

Procent, 2021

Ydre har landarealen 675 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För måttet andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.