Vingåker

Vingåkers kommun ligger i Södermanlands län och har 9 063 invånare.

Andelen företagare i Vingåkers kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 269 502 kronor. Kommunalskatten i Vingåkers kommun är 33,50 procent 2022.

Vingåker Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 063

36 043

Antal, 2021

Medelålder

44,7

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−0,8

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

269 502

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,50

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

13,7

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

76,7

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

6,8

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

12,3

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,7

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

6,1

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

19,9

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

116

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

Voith Paper Fabrics Högsjö AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Vingåkers kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 722

Kommunens skatteintäkter

44 818

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

25 474

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

67 848

58 058

kr per invånare, 2021

Vingåker har landarealen 370 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 80:e minsta i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.