Vingåker

Vingåkers kommun ligger i Södermanlands län och har en befolkning på 9 136 människor (2018). Landarealen är 372 kvadratkilometer.

Vingåker Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 136

35 277

Antal, 2018

Medelålder

44,2

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

2,0

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

251 135

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

33,50

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

12,8

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

77,4

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

7,0

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,2

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,4

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

6,6

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

19,6

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

239

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Voith Paper Fabrics Högsjö AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

VINGÅKERS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 675

Kommunens skatteintäkter

42 008

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 182

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

66 984

54 233

kr per invånare, 2018