Vingåker

Vingåkers kommun ligger i Södermanlands län och har 9 144 invånare.

Andelen företagare i Vingåkers kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 263 484 kronor. Kommunalskatten i Vingåkers kommun är 33,50 procent 2021.

Vingåker Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 144

35 791

Antal, 2020

Medelålder

44,4

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

−0,4

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

263 484

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,50

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

13,4

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

76,7

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

7,0

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

10,7

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,9

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

6,1

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

19,5

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

144

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Voith Paper Fabrics Högsjö AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Vingåkers kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 722

Kommunens skatteintäkter

42 492

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

24 223

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

65 391

56 219

kr per invånare, 2020

Vingåker har landarealen 370 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 80:e minsta i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.