Vingåker

Vingåkers kommun ligger i Södermanlands län och har 8 856 invånare.

Andelen företagare i Vingåkers kommun är genomsnittlig. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 288 000 kronor. Kommunalskatten i Vingåkers kommun är 33,50 procent 2024.

Vingåker Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

8 856

36 385

Antal, 2023

Medelålder

45,4

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−3,1

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

288 000

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,50

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

14,7

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

79,1

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

10,5

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

10,1

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,7

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

6,2

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

17,1

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

118

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Voith Paper Fabrics Högsjö AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Vingåkers kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 764

Kommunens skatteintäkter

47 773

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

25 335

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

80 099

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

12,0

12,3

Procent, 2021

Vingåker har landarealen 370 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 80:e minsta i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt.