Vingåker

Vingåkers kommun ligger i Södermanlands län och har en befolkning på 9 111 människor (2019). Landarealen är 372 kvadratkilometer.

Vingåker Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 111

35 612

Antal, 2019

Medelålder

44,4

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

0,1

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

253 031

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,50

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

13,1

28,2

Procent, 2019

Förvärvsfrekvens

77,4

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,8

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

7,7

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,4

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

6,4

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

18,7

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

239

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Voith Paper Fabrics Högsjö AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

VINGÅKERS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 675

Kommunens skatteintäkter

43 215

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 304

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

64 936

55 315

kr per invånare, 2019