Vindeln

Vindelns kommun ligger i Västerbottens län och har en befolkning på 5 412 människor (2017). Landarealen är   2 651 kvadratkilometer.

Vindeln Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

5 412

34 897

Antal, 2017

Medelålder

45,6

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

0,5

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

249 576

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

34,95

32,19

Procent, 2019

Tredje högsta i Sverige

Andel högutbildade

16,7

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

82,5

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

8,3

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

7,1

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,3

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

7,3

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

15,1

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

229

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

ROTOTILT GROUP AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

VINDELNS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 625

Kommunens skatteintäkter

44 218

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

22 912

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

65 820

52 057

kr per invånare, 2017