Vindeln

Vindelns kommun ligger i Västerbottens län och har en befolkning på 5 436 människor (2018). Landarealen är   2 651 kvadratkilometer.

Vindeln Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

5 436

35 277

Antal, 2018

Medelålder

45,4

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

1,2

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

258 435

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

34,95

32,28

Procent, 2020

Femte högsta i Sverige

Andel högutbildade

16,9

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

82,7

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

8,3

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,5

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,3

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

6,9

4,6

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

14,9

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

213

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Rototilt Group AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

VINDELNS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 625

Kommunens skatteintäkter

45 173

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

23 873

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

68 304

54 233

kr per invånare, 2018