Vindeln

Vindelns kommun ligger i Västerbottens län och har 5 485 invånare.

Andelen företagare i Vindelns kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 265 247 kronor. Kommunalskatten i Vindelns kommun är 34,95 procent 2021.

Vindeln Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

5 485

35 791

Antal, 2020

Medelålder

45,1

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

1,3

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

265 247

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

34,95

32,27

Procent, 2021

Fjärde högsta i Sverige

Andel högutbildade

18,0

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

83,8

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

8,2

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

10,9

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,9

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

6,4

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

14,0

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

215

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Rototilt Group AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Vindelns kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 487

Kommunens skatteintäkter

44 781

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

29 496

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

72 199

56 219

kr per invånare, 2020

Vindeln har landarealen 2 630 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 33:e största i landet.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 högsta för kommunens kostnader.