Vindeln

Vindelns kommun ligger i Västerbottens län och har 5 461 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 294 237 kronor. Kommunalskatten i Vindelns kommun är 34,70 procent 2024.

Vindeln Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

5 461

36 385

Antal, 2023

Medelålder

45,1

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−0,4

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

294 237

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

34,70

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

19,4

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

84,8

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

12,0

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

13,8

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,5

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

6,0

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

12,9

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

188

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Rototilt Group AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 275

Anställda i kommunen

Vindelns kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 512

Kommunens skatteintäkter

49 160

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

31 480

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

74 963

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

12,0

12,3

Procent, 2021

Vindeln har landarealen 2 630 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 33:e största i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.