Vindeln

Vindelns kommun ligger i Västerbottens län och har 5 550 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 271 642 kronor. Kommunalskatten i Vindelns kommun är 34,95 procent 2022.

Vindeln Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

5 550

36 043

Antal, 2021

Medelålder

45,1

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

2,1

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

271 642

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

34,95

32,24

Procent, 2022

Tredje högsta i Sverige

Andel högutbildade

18,8

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

82,3

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

8,8

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

10,9

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,0

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

6,0

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

13,3

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

215

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Rototilt Group AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Vindelns kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 487

Kommunens skatteintäkter

46 407

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

30 086

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

71 745

58 058

kr per invånare, 2021

Vindeln har landarealen 2 630 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 33:e största i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.