Vindeln

Vindelns kommun ligger i Västerbottens län och har en befolkning på 5 423 människor (2019). Landarealen är   2 651 kvadratkilometer.

Vindeln Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

5 423

35 612

Antal, 2019

Medelålder

45,5

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

0,2

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

258 435

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

34,95

32,28

Procent, 2020

Femte högsta i Sverige

Andel högutbildade

17,6

28,2

Procent, 2019

Förvärvsfrekvens

82,7

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

8,4

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

12,6

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,3

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

7,0

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

14,4

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

213

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Rototilt Group AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

VINDELNS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 625

Kommunens skatteintäkter

46 282

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

25 722

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

72 467

55 841

kr per invånare, 2019