Vindeln

Vindelns kommun ligger i Västerbottens län och har 5 504 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 279 427 kronor. Kommunalskatten i Vindelns kommun är 34,95 procent 2023.

Vindeln Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

5 504

36 281

Antal, 2022

Medelålder

45,1

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

1,5

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

279 427

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

34,95

32,24

Procent, 2023

Tredje högsta i Sverige

Andel högutbildade

18,8

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

84,3

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

8,6

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

11,8

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,2

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

13,3

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

256

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

Rototilt Group AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 275

Anställda i kommunen

Vindelns kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 725

Kommunens skatteintäkter

46 407

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

30 086

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

71 745

58 058

kr per invånare, 2021

Vindeln har landarealen 2 630 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 33:e största i landet.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.