Vimmerby

Vimmerby kommun ligger i Kalmar län och har 15 557 invånare.

Andelen företagare i Vimmerby kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 298 912 kronor. Kommunalskatten i Vimmerby kommun är 34,22 procent 2023.

Vimmerby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

15 557

36 281

Antal, 2022

Medelålder

44,7

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−0,6

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

298 912

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

34,22

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

15,6

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

84,5

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

9,7

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

9,0

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,8

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,8

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

13,5

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

236

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

METALLFABRIKEN LJUNGHÄLL AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 475

Anställda i kommunen

Vimmerby kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 875

Kommunens skatteintäkter

50 527

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 879

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

69 310

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

11,7

12,3

Procent, 2021

Vimmerby har landarealen 1 140 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 88:e största i landet.