Vimmerby

Vimmerby kommun ligger i Kalmar län och har en befolkning på 15 647 människor (2019). Landarealen är 1 145 kvadratkilometer.

Vimmerby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

15 647

35 612

Antal, 2019

Medelålder

44,2

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

0,1

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

273 583

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

34,22

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

14,2

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

82,3

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

7,0

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

8,3

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,3

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,5

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

14,2

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

232

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

METALLFABRIKEN LJUNGHÄLL AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 525

Största offentliga arbetsgivare

VIMMERBY KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 525

Kommunens skatteintäkter

46 182

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 541

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

62 669

55 798

kr per invånare, 2019