Vimmerby

Vimmerby kommun ligger i Kalmar län och har en befolkning på 15 764 människor (2018). Landarealen är 1 145 kvadratkilometer.

Vimmerby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

15 764

35 277

Antal, 2018

Medelålder

44,0

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

2,2

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

273 583

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

34,22

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

14,2

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

82,3

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,9

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,3

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,3

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,8

4,6

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

14,9

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

232

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

METALLFABRIKEN LJUNGHÄLL AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 525

Största offentliga arbetsgivare

VIMMERBY KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 525

Kommunens skatteintäkter

44 170

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 071

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

58 363

54 233

kr per invånare, 2018