Vimmerby

Vimmerby kommun ligger i Kalmar län och har en befolkning på 15 728 människor (2017). Landarealen är 1 145 kvadratkilometer.

Vimmerby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

15 728

34 897

Antal, 2017

Medelålder

43,9

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

2,8

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

264 686

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,73

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

13,9

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

82,2

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

6,9

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

7,5

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,0

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,9

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

12,8

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

248

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

METALLFABRIKEN LJUNGHÄLL AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 475

Största offentliga arbetsgivare

VIMMERBY KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 575

Kommunens skatteintäkter

43 504

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 888

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

57 952

52 057

kr per invånare, 2017