Vimmerby

Vimmerby kommun ligger i Kalmar län och har en befolkning på 15 764 människor (2018). Landarealen är 1 145 kvadratkilometer.

Vimmerby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

15 764

35 277

Antal, 2018

Medelålder

44,0

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

2,2

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

264 686

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,73

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

14,2

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

82,2

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

6,9

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,3

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,0

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,7

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

14,9

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

248

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

METALLFABRIKEN LJUNGHÄLL AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 475

Största offentliga arbetsgivare

VIMMERBY KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 575

Kommunens skatteintäkter

44 170

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 071

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

58 363

54 233

kr per invånare, 2018