Vimmerby

Vimmerby kommun ligger i Kalmar län och har 15 578 invånare.

Andelen företagare i Vimmerby kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 288 003 kronor. Kommunalskatten i Vimmerby kommun är 34,22 procent 2022.

Vimmerby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

15 578

36 043

Antal, 2021

Medelålder

44,6

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−1,2

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

288 003

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

34,22

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

15,0

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

82,9

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

7,3

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

9,5

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,9

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

5,0

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

14,1

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

200

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

METALLFABRIKEN LJUNGHÄLL AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 525

Anställda i kommunen

Vimmerby kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 406

Kommunens skatteintäkter

48 401

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 827

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

67 092

58 058

kr per invånare, 2021

Vimmerby har landarealen 1 140 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 88:e största i landet.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt.