Vilhelmina

Vilhelmina kommun ligger i Västerbottens län och har 6 539 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 251 448 kronor. Kommunalskatten i Vilhelmina kommun är 34,75 procent 2021.

Vilhelmina Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

6 539

35 791

Antal, 2020

Medelålder

45,4

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

−3,7

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Tionde lägsta i Sverige

Medianinkomst

251 448

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

34,75

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

14,4

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

82,2

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

9,9

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

12,0

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,6

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,3

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

16,6

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

244

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

SCA SKOG AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 75

Anställda i kommunen

Vilhelmina kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 767

Kommunens skatteintäkter

44 735

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

36 149

9 773

kr per invånare, 2020

Fjärde högsta i Sverige

Kommunens kostnader

82 261

56 219

kr per invånare, 2020

Näst högsta i Sverige

Vilhelmina har landarealen 8 047 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den sjunde största i landet.

För måttet andel företagare är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

Värdet hör till landets 20 högsta för kommunens kostnader.