Vilhelmina

Vilhelmina kommun ligger i Västerbottens län och har 6 263 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 279 354 kronor, vilket var den femtonde lägsta i landet. Kommunalskatten i Vilhelmina kommun är 34,75 procent 2024.

Vilhelmina Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

6 263

36 385

Antal, 2023

Medelålder

46,2

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−4,2

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

279 354

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

34,75

32,37

Procent, 2024

Tionde högsta i Sverige

Andel högutbildade

15,3

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

83,2

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

13,6

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

12,6

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,5

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

5,5

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

12,8

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

248

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

GRANEN LIVS I VILHELMINA AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 75

Anställda i kommunen

Vilhelmina kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 691

Kommunens skatteintäkter

49 801

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

37 709

9 775

kr per invånare, 2022

Tredje högsta i Sverige

Kommunens kostnader

95 768

65 432

kr per invånare, 2023

Tredje högsta i Sverige

Företagens lönsamhet

14,0

12,3

Procent, 2021

Vilhelmina har landarealen 8 047 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den sjunde största i landet.

För måttet invånare i kommunen är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt högt. Värdet hör till landets 20 högsta för kommunens kostnader.