Vilhelmina

Vilhelmina kommun ligger i Västerbottens län och har en befolkning på 6 752 människor (2018). Landarealen är 8 120 kvadratkilometer.

Vilhelmina Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

6 752

35 277

Antal, 2018

Medelålder

44,9

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

-1,1

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

247 037

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

34,75

32,19

Procent, 2019

Nionde högsta i Sverige

Andel högutbildade

13,8

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

78,5

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

8,9

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,4

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,6

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,8

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

18,5

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

262

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

COOP NORD EKONOMISK FÖRENING

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 75

Största offentliga arbetsgivare

VILHELMINA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 925

Kommunens skatteintäkter

43 051

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

33 598

9 366

kr per invånare, 2018

Näst högsta i Sverige

Kommunens kostnader

82 975

54 233

kr per invånare, 2018

Högsta i Sverige