Vilhelmina

Vilhelmina kommun ligger i Västerbottens län och har en befolkning på 6 668 människor (2019). Landarealen är 8 120 kvadratkilometer.

Vilhelmina Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

6 668

35 612

Antal, 2019

Medelålder

45,0

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

-2,0

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

248 648

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

34,75

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

13,8

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

80,6

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

9,2

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

8,4

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,3

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,7

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

16,5

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

262

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

SCA SKOG AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 75

Största offentliga arbetsgivare

VILHELMINA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 875

Kommunens skatteintäkter

44 022

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

35 196

9 772

kr per invånare, 2019

Högsta i Sverige

Kommunens kostnader

83 558

55 798

kr per invånare, 2019

Högsta i Sverige