Vetlanda

Vetlanda kommun ligger i Jönköpings län och har en befolkning på 27 466 människor (2019). Landarealen är 1 510 kvadratkilometer.

Vetlanda Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

27 466

35 612

Antal, 2019

Medelålder

43,4

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

0,8

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

282 190

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,77

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

14,9

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

84,0

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,5

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

6,8

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,2

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,2

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

13,9

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

113

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Hydro Extrusion Sweden AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 675

Största offentliga arbetsgivare

VETLANDA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 875

Kommunens skatteintäkter

46 031

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 336

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

59 550

55 798

kr per invånare, 2019