Vetlanda

Vetlanda kommun ligger i Jönköpings län och har 27 621 invånare.

Andelen företagare i Vetlanda kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 291 369 kronor. Kommunalskatten i Vetlanda kommun är 33,77 procent 2022.

Vetlanda Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

27 621

36 043

Antal, 2021

Medelålder

43,4

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

0,4

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

291 369

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,77

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

15,8

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

82,2

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

6,9

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

9,6

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,6

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

4,8

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

14,9

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

121

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Hydro Extrusion Sweden AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 675

Anställda i kommunen

Vetlanda kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 2 285

Kommunens skatteintäkter

47 177

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 681

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

60 840

58 058

kr per invånare, 2021

Vetlanda har landarealen 1 500 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 61:a största i landet.