Växjö

Växjö kommun ligger i Kronobergs län och har 95 995 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 92:a bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 299 492 kronor. Kommunalskatten i Växjö kommun är 32,19 procent 2022.

Växjö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

95 995

36 043

Antal, 2021

Medelålder

39,8

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

3,7

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

299 492

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

32,19

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

32,0

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

78,1

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

4,7

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

10,8

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,3

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

3,8

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

13,6

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

92

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

Volvo Construction Equipment AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 775

Anställda i kommunen

Växjö kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 6 456

Kommunens skatteintäkter

44 992

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 846

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

57 911

58 058

kr per invånare, 2021

Växjö har landarealen 1 665 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 54:e största i landet.

För måtten invånare i kommunen och andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel företagare och andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt lågt.