Växjö

Växjö kommun ligger i Kronobergs län och har 94 859 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 84:e bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 295 122 kronor. Kommunalskatten i Växjö kommun är 32,19 procent 2021.

Växjö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

94 859

35 791

Antal, 2020

Medelålder

39,8

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

4,2

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

295 122

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

32,19

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

31,4

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

79,1

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

4,7

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

10,4

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,0

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

4,1

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

13,3

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

84

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Volvo Construction Equipment AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 775

Anställda i kommunen

Växjö kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 6 456

Kommunens skatteintäkter

42 871

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 206

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

56 268

56 219

kr per invånare, 2020

Växjö har landarealen 1 665 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 54:e största i landet.

För måtten invånare i kommunen och andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel företagare och andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt lågt.