Växjö

Växjö kommun ligger i Kronobergs län och har en befolkning på 91 060 människor (2017). Landarealen är 1 674 kvadratkilometer.

Växjö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

91 060

34 897

Antal, 2017

Medelålder

39,8

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

4,7

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

279 498

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

32,19

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

29,8

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

79,6

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

5,0

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,7

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,9

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

4,8

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

13,3

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

40

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 875

Största offentliga arbetsgivare

VÄXJÖ KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 7 725

Kommunens skatteintäkter

41 191

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

10 193

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

51 540

52 057

kr per invånare, 2017