Växjö

Växjö kommun ligger i Kronobergs län och har 97 574 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 92:a bästa i Sverige. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 322 416 kronor. Kommunalskatten i Växjö kommun är 32,19 procent 2024.

Växjö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

97 574

36 385

Antal, 2023

Medelålder

40,2

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

2,9

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

322 416

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

32,19

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

32,4

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

80,0

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

7,5

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

11,4

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,1

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

3,9

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

12,0

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

92

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Volvo Construction Equipment AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 875

Anställda i kommunen

Växjö kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 6 742

Kommunens skatteintäkter

47 258

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 548

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

64 715

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

12,4

12,3

Procent, 2021

Växjö har landarealen 1 665 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 54:e största i landet.

För måtten invånare i kommunen och andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt lågt.