Växjö

Växjö kommun ligger i Kronobergs län och har 94 129 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 78:e bästa i Sverige. Under 2018 var medianinkomsten i kommunen 289 246 kronor. Kommunalskatten i Växjö kommun är 32,19 procent 2021.

Växjö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

94 129

35 612

Antal, 2019

Medelålder

39,8

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

5,2

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

289 246

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

32,19

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

30,9

28,2

Procent, 2019

Förvärvsfrekvens

79,6

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

4,8

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

8,8

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,7

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

4,3

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

12,6

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

78

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

Volvo Construction Equipment AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 825

Största offentliga arbetsgivare

VÄXJÖ KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 7 725

Kommunens skatteintäkter

42 733

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

10 683

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

55 560

55 841

kr per invånare, 2019

Växjö har landarealen 1 665 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 54:e största i landet.

För måtten invånare i kommunen och andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel företagare och andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt lågt.