Växjö

Växjö kommun ligger i Kronobergs län och har en befolkning på 94 129 människor (2019). Landarealen är 1 674 kvadratkilometer.

Växjö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

94 129

35 612

Antal, 2019

Medelålder

39,8

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

5,2

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

289 246

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

32,19

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

30,3

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

79,6

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

4,8

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

7,7

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,7

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

4,3

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

12,6

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

56

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Volvo Construction Equipment AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 825

Största offentliga arbetsgivare

VÄXJÖ KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 7 725

Kommunens skatteintäkter

42 733

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

10 683

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

55 560

55 798

kr per invånare, 2019