Växjö

Växjö kommun ligger i Kronobergs län och har en befolkning på 92 567 människor (2018). Landarealen är 1 674 kvadratkilometer.

Växjö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

92 567

35 277

Antal, 2018

Medelålder

39,8

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

5,1

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

287 812

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

32,19

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

30,3

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

79,6

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

5,0

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

7,7

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,9

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

4,7

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

13,3

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

56

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 875

Största offentliga arbetsgivare

VÄXJÖ KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 7 725

Kommunens skatteintäkter

41 824

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

10 689

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

53 730

54 233

kr per invånare, 2018