Växjö

Växjö kommun ligger i Kronobergs län och har 97 137 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 92:a bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 308 556 kronor. Kommunalskatten i Växjö kommun är 32,19 procent 2023.

Växjö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

97 137

36 281

Antal, 2022

Medelålder

40,0

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

3,2

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

308 556

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

32,19

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

32,4

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

80,0

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

7,5

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

11,4

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,3

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

3,7

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

12,9

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

92

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Volvo Construction Equipment AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 875

Anställda i kommunen

Växjö kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 8 725

Kommunens skatteintäkter

47 258

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 548

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

60 889

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

12,4

12,3

Procent, 2021

Växjö har landarealen 1 665 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 54:e största i landet.

För måtten invånare i kommunen och andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt lågt.