Växjö

Växjö kommun ligger i Kronobergs län och har 97 137 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 92:a bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 308 556 kronor. Kommunalskatten i Växjö kommun är 32,19 procent 2023.

Växjö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

97 137

36 281

Antal, 2022

Medelålder

39,8

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

3,2

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

308 556

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

32,19

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

32,0

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

79,2

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

4,7

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

10,8

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,3

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

3,7

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

12,9

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

92

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

Volvo Construction Equipment AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 875

Anställda i kommunen

Växjö kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 8 725

Kommunens skatteintäkter

44 992

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 846

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

57 911

58 058

kr per invånare, 2021

Växjö har landarealen 1 665 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 54:e största i landet.

För måtten invånare i kommunen och andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel företagare och andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt lågt.