Västervik

Västerviks kommun ligger i Kalmar län och har 36 747 invånare.

Andelen företagare i Västerviks kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 273 379 kronor. Kommunalskatten i Västerviks kommun är 33,02 procent 2022.

Västervik Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

36 747

36 043

Antal, 2021

Medelålder

46,7

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

0,2

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

273 379

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,02

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

20,0

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

81,6

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

6,3

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

8,8

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,3

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

5,8

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

16,1

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

177

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Eterni Sweden AB

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 575

Anställda i kommunen

Västerviks kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 3 725

Kommunens skatteintäkter

45 008

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 111

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

63 502

58 058

kr per invånare, 2021

Västervik har landarealen 1 874 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 44:e största i landet.

För medelålder ligger värdet relativt högt.