Västervik

Västerviks kommun ligger i Kalmar län och har en befolkning på 36 679 människor (2019). Landarealen är 1 882 kvadratkilometer.

Västervik Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

36 679

35 612

Antal, 2019

Medelålder

46,3

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

0,7

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

261 448

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,02

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

18,5

28,2

Procent, 2019

Förvärvsfrekvens

79,8

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,3

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

7,1

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,8

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

6,5

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

16,2

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

246

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

CNH Industrial Sweden AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

VÄSTERVIKS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 3 475

Kommunens skatteintäkter

43 319

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 485

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

59 629

55 315

kr per invånare, 2019