Västervik

Västerviks kommun ligger i Kalmar län och har 36 434 invånare.

Andelen företagare i Västerviks kommun är genomsnittlig. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 296 514 kronor. Kommunalskatten i Västerviks kommun är 33,02 procent 2024.

Västervik Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

36 434

36 385

Antal, 2023

Medelålder

47,1

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−0,6

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

296 514

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,02

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

20,9

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

82,2

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

9,0

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

8,6

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,8

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

5,9

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

13,5

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

173

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Eterni Sweden AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 775

Anställda i kommunen

Västerviks kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 3 144

Kommunens skatteintäkter

47 476

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

21 138

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

72 618

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

12,6

12,3

Procent, 2021

Västervik har landarealen 1 874 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 44:e största i landet.

För medelålder ligger värdet relativt högt.