Västervik

Västerviks kommun ligger i Kalmar län och har 36 655 invånare.

Andelen företagare i Västerviks kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 266 783 kronor. Kommunalskatten i Västerviks kommun är 33,02 procent 2021.

Västervik Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

36 655

35 791

Antal, 2020

Medelålder

46,6

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

0,3

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

266 783

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,02

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

19,0

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

79,6

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

6,3

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

8,8

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,8

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

6,2

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

16,6

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

177

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Västerviks Stormarknad AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Västerviks kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 2 955

Kommunens skatteintäkter

43 083

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 001

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

61 881

56 219

kr per invånare, 2020

Västervik har landarealen 1 874 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 44:e största i landet.

För medelålder ligger värdet relativt högt.