Västervik

Västerviks kommun ligger i Kalmar län och har en befolkning på 36 680 människor (2018). Landarealen är 1 882 kvadratkilometer.

Västervik Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

36 680

35 277

Antal, 2018

Medelålder

46,1

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

1,8

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

260 100

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

32,53

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

18,3

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

79,8

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,4

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

7,3

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,2

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,8

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

17,1

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

246

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

CNH INDUSTRIAL SWEDEN AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

VÄSTERVIKS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 3 525

Kommunens skatteintäkter

42 209

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 362

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

58 023

54 233

kr per invånare, 2018