Västerås

Västerås kommun ligger i Västmanlands län och har en befolkning på 150 134 invånare (2017). Landarealen är 963 kvadratkilometer.

Västerås Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

150 134

34 897

Antal, 2017

Sjunde högsta i Sverige

Medelålder

40,9

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

4,5

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

282 188

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

31,24

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

27,7

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

78,5

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

4,9

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

10,3

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,5

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,0

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

15,1

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

124

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

ABB AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 4 375

Största offentliga arbetsgivare

VÄSTERÅS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 9 775

Kommunens skatteintäkter

44 442

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

7 363

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

48 615

52 057

kr per invånare, 2017