Västerås

Västerås kommun ligger i Västmanlands län och har en befolkning på 154 049 invånare (2019). Landarealen är 963 kvadratkilometer.

Västerås Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

154 049

35 612

Antal, 2019

Sjunde högsta i Sverige

Medelålder

41,0

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

4,5

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

292 319

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

31,24

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

28,2

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

79,2

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

4,8

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

10,2

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,4

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

4,3

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

14,3

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

96

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

ABB AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 3 275

Största offentliga arbetsgivare

VÄSTERÅS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 9 725

Kommunens skatteintäkter

46 006

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

8 916

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

52 942

55 798

kr per invånare, 2019