Västerås

Västerås kommun ligger i Västmanlands län och har en befolkning på 152 078 invånare (2018). Landarealen är 963 kvadratkilometer.

Västerås Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

152 078

35 277

Antal, 2018

Sjunde högsta i Sverige

Medelålder

40,9

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

4,7

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

292 319

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

31,24

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

28,2

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

79,2

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

4,9

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

10,2

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,4

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

4,6

4,6

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

15,2

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

96

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

ABB AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 3 275

Största offentliga arbetsgivare

VÄSTERÅS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 9 725

Kommunens skatteintäkter

44 996

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

8 069

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

51 197

54 233

kr per invånare, 2018