Västerås

Västerås stad ligger i Västmanlands län och har 158 653 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 314 926 kronor. Kommunalskatten i Västerås stad är 31,24 procent 2023.

Västerås Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

158 653

36 281

Antal, 2022

Sjätte högsta i Sverige

Medelålder

41,1

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

3,0

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

314 926

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

31,24

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

30,0

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

78,8

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

4,6

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

11,6

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,6

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

16,1

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

176

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

ABB AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 2 225

Anställda i kommunen

Västerås kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 9 575

Kommunens skatteintäkter

48 204

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

11 866

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

54 229

58 058

kr per invånare, 2021

Västerås har landarealen 958 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 108:e största i landet.

För måtten invånare i kommunen och andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel företagare och andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt lågt.