Västerås

Västerås stad ligger i Västmanlands län och har 155 551 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 300 057 kronor. Kommunalskatten i Västerås stad är 31,24 procent 2021.

Västerås Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

155 551

35 791

Antal, 2020

Sjunde högsta i Sverige

Medelålder

41,0

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

3,6

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

300 057

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

31,24

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

29,3

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

79,1

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

4,7

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

11,2

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,3

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

4,1

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

15,2

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

104

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

ABB AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 2 725

Anställda i kommunen

Västerås kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 8 422

Kommunens skatteintäkter

45 860

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

11 474

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

54 081

56 219

kr per invånare, 2020

Västerås har landarealen 958 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 108:e största i landet.

För måtten invånare i kommunen och andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel företagare och andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För medelålder ligger värdet relativt lågt.