Västerås

Västerås kommun ligger i Västmanlands län och har en befolkning på 152 078 invånare (2018). Landarealen är 963 kvadratkilometer.

Västerås Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

152 078

35 277

Antal, 2018

Sjunde högsta i Sverige

Medelålder

40,9

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

4,7

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

282 188

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

31,24

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

28,2

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

78,5

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

4,9

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

10,2

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,5

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

4,7

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

15,2

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

124

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

ABB AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 4 375

Största offentliga arbetsgivare

VÄSTERÅS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 9 775

Kommunens skatteintäkter

44 996

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

8 069

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

51 197

54 233

kr per invånare, 2018