Västerås

Västerås stad ligger i Västmanlands län och har 156 838 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 305 680 kronor. Kommunalskatten i Västerås stad är 31,24 procent 2022.

Västerås Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

156 838

36 043

Antal, 2021

Sjunde högsta i Sverige

Medelålder

41,1

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

3,1

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

305 680

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

31,24

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

30,0

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

77,9

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

4,7

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

11,2

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,0

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

3,9

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

16,1

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

120

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

ABB AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 2 725

Anställda i kommunen

Västerås kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 8 422

Kommunens skatteintäkter

48 204

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

11 866

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

54 229

58 058

kr per invånare, 2021

Västerås har landarealen 958 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 108:e största i landet.

För måtten invånare i kommunen och andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel företagare och andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För medelålder ligger värdet relativt lågt.