Värmdö

Värmdö kommun ligger i Stockholms län och har 46 232 invånare.

Värmdö kommun utmärker sig med hög företagsamhet och har den elfte högsta andelen företagare i landet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 354 695 kronor, vilket var den sjuttonde högsta i landet. Kommunalskatten i Värmdö kommun är 31,06 procent 2022.

Värmdö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

46 232

36 043

Antal, 2021

Medelålder

40,6

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

4,1

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

354 695

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

31,06

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

28,6

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

83,7

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

10,8

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

15,3

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,6

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

2,2

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

8,9

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

185

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

Keolis Sverige AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 375

Anställda i kommunen

Värmdö kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 2 344

Kommunens skatteintäkter

51 531

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

5 696

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

52 003

58 058

kr per invånare, 2021

Värmdö har landarealen 444 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 106:e minsta i landet.

För måtten invånare i kommunen, andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens kostnader.