Värmdö

Värmdö kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 43 444 människor (2017). Landarealen är 443 kvadratkilometer.

Värmdö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

43 444

34 897

Antal, 2017

Medelålder

39,4

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

7,2

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Tionde högsta i Sverige

Medianinkomst

328 482

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

31,26

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

25,8

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

85,6

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

11,4

6,3

Procent, 2017

Nionde högsta i Sverige

Nyföretagande

14,9

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Sjunde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,7

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

2,7

5,0

Procent, 2017

Tionde lägsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

7,9

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

195

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

KEOLIS SVERIGE AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 375

Största offentliga arbetsgivare

VÄRMDÖ KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 875

Kommunens skatteintäkter

46 360

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

4 551

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

48 784

52 057

kr per invånare, 2017