Värmdö

Värmdö kommun ligger i Stockholms län och har 45 566 invånare.

Värmdö kommun utmärker sig med hög företagsamhet och har den tionde högsta andelen företagare i landet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 348 031 kronor, vilket var den femtonde högsta i landet. Kommunalskatten i Värmdö kommun är 31,26 procent 2021.

Värmdö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

45 566

35 791

Antal, 2020

Medelålder

39,9

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

4,9

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

348 031

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

31,26

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

27,8

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

84,5

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

11,0

6,1

Procent, 2018

Tionde högsta i Sverige

Nyföretagande

14,3

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,0

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

2,3

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

8,5

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

142

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

Keolis Sverige AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 375

Största offentliga arbetsgivare

VÄRMDÖ KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 925

Kommunens skatteintäkter

48 485

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

6 635

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

50 516

56 219

kr per invånare, 2020

Åttonde lägsta i Sverige

Värmdö har landarealen 444 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 106:e minsta i landet.

För måtten invånare i kommunen, andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens kostnader.