Värmdö

Värmdö kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 44 397 människor (2018). Landarealen är 443 kvadratkilometer.

Värmdö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

44 397

35 277

Antal, 2018

Medelålder

39,6

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

8,0

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Åttonde högsta i Sverige

Medianinkomst

328 482

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

31,26

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

26,4

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

85,6

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

11,4

6,3

Procent, 2017

Nionde högsta i Sverige

Nyföretagande

15,0

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Sjunde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,7

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

2,6

4,7

Procent, 2018

Tionde lägsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

7,8

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

195

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

KEOLIS SVERIGE AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 375

Största offentliga arbetsgivare

VÄRMDÖ KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 875

Kommunens skatteintäkter

46 439

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

5 806

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

51 912

54 233

kr per invånare, 2018