Värmdö

Värmdö kommun ligger i Stockholms län och har 46 457 invånare.

Värmdö kommun utmärker sig med hög företagsamhet och har den artonde högsta andelen företagare i landet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 367 500 kronor, vilket var den sjuttonde högsta i landet. Kommunalskatten i Värmdö kommun är 31,06 procent 2023.

Värmdö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

46 457

36 281

Antal, 2022

Medelålder

41,0

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

3,2

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

367 500

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

31,06

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

29,4

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

84,7

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

10,6

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

14,3

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,8

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

2,2

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

8,5

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

197

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Keolis Sverige AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 325

Anställda i kommunen

Värmdö kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 2 975

Kommunens skatteintäkter

54 371

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

5 631

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

55 135

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,3

12,3

Procent, 2021

Värmdö har landarealen 444 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 106:e minsta i landet.

För måtten invånare i kommunen, andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens kostnader.