Vara

Vara kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 15 952 människor (2018). Landarealen är 700 kvadratkilometer.

Vara Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

15 952

35 277

Antal, 2018

Medelålder

43,8

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

1,9

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

267 197

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

33,25

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

13,5

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

80,8

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

9,0

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,9

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,6

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

7,6

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

15,5

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

60

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

VEDUM KÖK OCH BAD AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 425

Största offentliga arbetsgivare

VARA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 375

Kommunens skatteintäkter

42 152

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 087

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

54 941

54 233

kr per invånare, 2018