Vara

Vara kommun ligger i Västra Götalands län och har 16 163 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 35:e bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 292 434 kronor. Kommunalskatten i Vara kommun är 33,85 procent 2023.

Vara Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

16 163

36 281

Antal, 2022

Medelålder

44,1

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

0,9

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

292 434

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,85

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

15,3

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

81,5

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

8,9

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

10,8

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,5

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

6,5

3,8

Procent, 2022

Tionde högsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

15,6

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

35

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

VEDUM KÖK OCH BAD AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 425

Anställda i kommunen

Vara kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 425

Kommunens skatteintäkter

47 891

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 117

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

63 023

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,1

12,3

Procent, 2021

Vara har landarealen 697 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.