Vara

Vara kommun ligger i Västra Götalands län och har 16 066 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 35:e bästa i Sverige. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 306 183 kronor. Kommunalskatten i Vara kommun är 33,85 procent 2024.

Vara Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

16 066

36 385

Antal, 2023

Medelålder

44,4

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−0,2

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

306 183

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,85

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

15,3

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

81,7

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

12,4

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

10,8

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,3

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

6,7

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

14,2

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

35

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

VEDUM KÖK OCH BAD AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 425

Anställda i kommunen

Vara kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 308

Kommunens skatteintäkter

47 891

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 117

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

68 505

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

13,1

12,3

Procent, 2021

Vara har landarealen 697 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.