Vara

Vara kommun ligger i Västra Götalands län och har 16 163 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 56:e bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 292 434 kronor. Kommunalskatten i Vara kommun är 33,85 procent 2023.

Vara Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

16 163

36 281

Antal, 2022

Medelålder

43,8

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

0,9

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

292 434

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,85

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

14,8

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

81,5

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

8,9

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

12,8

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,5

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

6,5

Procent, 2022

Tionde högsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

16,2

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

56

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

VEDUM KÖK OCH BAD AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 425

Anställda i kommunen

Vara kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 1 425

Kommunens skatteintäkter

45 416

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 697

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

58 843

58 058

kr per invånare, 2021

Vara har landarealen 697 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.