Vara

Vara kommun ligger i Västra Götalands län och har 16 162 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 27:e bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 283 386 kronor. Kommunalskatten i Vara kommun är 33,25 procent 2022.

Vara Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

16 162

36 043

Antal, 2021

Medelålder

43,8

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

1,3

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

283 386

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,25

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

14,8

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

81,5

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

8,9

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

11,8

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,3

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

6,6

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

16,2

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

27

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

VEDUM KÖK OCH BAD AKTIEBOLAG

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 425

Anställda i kommunen

Vara kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 1 425

Kommunens skatteintäkter

45 416

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 697

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

58 843

58 058

kr per invånare, 2021

Vara har landarealen 697 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.