Vara

Vara kommun ligger i Västra Götalands län och har 16 096 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 27:e bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 276 504 kronor. Kommunalskatten i Vara kommun är 33,25 procent 2021.

Vara Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

16 096

35 791

Antal, 2020

Medelålder

43,9

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

1,0

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

276 504

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,25

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

14,5

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

80,0

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

9,1

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

11,8

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,6

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

7,0

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

15,7

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

27

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

VEDUM KÖK OCH BAD AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 425

Anställda i kommunen

Vara kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 123

Kommunens skatteintäkter

43 099

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 018

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

57 225

56 219

kr per invånare, 2020

Vara har landarealen 697 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.