Vara

Vara kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 16 024 människor (2019). Landarealen är 700 kvadratkilometer.

Vara Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

16 024

35 612

Antal, 2019

Medelålder

43,8

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

1,5

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

268 478

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,25

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

13,5

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

81,6

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

9,0

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

9,9

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,4

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

7,3

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

14,8

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

60

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

VEDUM KÖK OCH BAD AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 425

Största offentliga arbetsgivare

VARA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 475

Kommunens skatteintäkter

43 483

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 720

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

56 575

55 798

kr per invånare, 2019