Vansbro

Vansbro kommun ligger i Dalarnas län och har 6 728 invånare.

Andelen företagare i Vansbro kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 27:e bästa i Sverige. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 291 435 kronor. Kommunalskatten i Vansbro kommun är 33,93 procent 2024.

Vansbro Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

6 728

36 385

Antal, 2023

Medelålder

46,2

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−1,1

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

291 435

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,93

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

13,1

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

84,7

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

10,9

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

11,0

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,7

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

5,5

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

13,2

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

27

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Lyko Online AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 325

Anställda i kommunen

Vansbro kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 624

Kommunens skatteintäkter

46 699

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

25 282

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

78 855

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

14,3

12,3

Procent, 2021

Vansbro har landarealen 1 540 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 58:e största i landet.

För medelålder ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.