Vansbro

Vansbro kommun ligger i Dalarnas län och har 6 801 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 32:a bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 251 708 kronor. Kommunalskatten i Vansbro kommun är 33,93 procent 2021.

Vansbro Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

6 801

35 791

Antal, 2020

Medelålder

45,5

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

−0,5

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

251 708

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,93

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

12,4

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

82,9

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

8,6

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

10,7

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,9

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,7

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

12,9

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

32

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Lyko Online AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 325

Anställda i kommunen

Vansbro kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 552

Kommunens skatteintäkter

41 400

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

23 421

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

60 776

56 219

kr per invånare, 2020

Vansbro har landarealen 1 540 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 58:e största i landet.

För medelålder ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.