Vännäs

Vännäs kommun ligger i Västerbottens län och har 9 054 invånare.

Andelen företagare i Vännäs kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 92:a bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 295 116 kronor. Kommunalskatten i Vännäs kommun är 34,95 procent 2022.

Vännäs Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 054

36 043

Antal, 2021

Medelålder

41,5

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

3,1

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

295 116

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

34,95

32,24

Procent, 2022

Tredje högsta i Sverige

Andel högutbildade

24,9

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

84,4

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

5,6

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

8,2

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,5

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

4,8

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

13,1

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

92

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

KAJ JOHANSSONS ÅKERI AKTIEBOLAG

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Vännäs kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 1 025

Kommunens skatteintäkter

49 135

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

24 372

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

67 753

58 058

kr per invånare, 2021

Vännäs har landarealen 530 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För måttet andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt lågt.