Vännäs

Vännäs kommun ligger i Västerbottens län och har en befolkning på 8 776 människor (2017). Landarealen är 533 kvadratkilometer.

Vännäs Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

8 776

34 897

Antal, 2017

Medelålder

41,5

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

1,9

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

267 962

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

34,95

32,19

Procent, 2019

Tredje högsta i Sverige

Andel högutbildade

22,5

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

83,9

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

5,8

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

10,6

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,7

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,2

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

15,2

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

78

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

KAJ JOHANSSONS ÅKERI AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

VÄNNÄS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 225

Kommunens skatteintäkter

46 897

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 884

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

62 320

52 057

kr per invånare, 2017