Vänersborg

Vänersborgs kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 39 591 människor (2019). Landarealen är 647 kvadratkilometer.

Vänersborg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

39 591

35 612

Antal, 2019

Medelålder

42,6

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

1,6

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

281 008

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,69

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

22,4

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

79,5

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

5,2

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

7,6

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,9

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,3

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

16,8

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

260

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Braathens Regional Airways AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 225

Största offentliga arbetsgivare

VÄNERSBORGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 4 225

Kommunens skatteintäkter

46 025

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 466

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

61 522

55 798

kr per invånare, 2019