Vänersborg

Vänersborgs kommun ligger i Västra Götalands län och har 39 636 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 293 165 kronor. Kommunalskatten i Vänersborgs kommun är 33,69 procent 2022.

Vänersborg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

39 636

36 043

Antal, 2021

Medelålder

43,0

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

0,6

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

293 165

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,69

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

23,7

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

77,9

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

5,1

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

9,6

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,8

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

5,1

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

18,8

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

196

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

LÄNSFÖRSÄKRINGAR ÄLVSBORG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Vänersborgs kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 3 068

Kommunens skatteintäkter

48 198

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 284

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

63 828

58 058

kr per invånare, 2021

Vänersborg har landarealen 644 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt.