Vänersborg

Vänersborgs kommun ligger i Västra Götalands län och har 39 904 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 300 348 kronor. Kommunalskatten i Vänersborgs kommun är 33,69 procent 2023.

Vänersborg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

39 904

36 281

Antal, 2022

Medelålder

43,1

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

0,8

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

300 348

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,69

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

24,3

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

78,8

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

5,1

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

8,2

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,2

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,8

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

18,2

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

130

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

LÄNSFÖRSÄKRINGAR ÄLVSBORG

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 275

Anställda i kommunen

Vänersborgs kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 4 325

Kommunens skatteintäkter

50 357

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 309

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

66 104

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

12,6

12,3

Procent, 2021

Vänersborg har landarealen 644 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.