Vänersborg

Vänersborgs kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 39 411 människor (2018). Landarealen är 647 kvadratkilometer.

Vänersborg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

39 411

35 277

Antal, 2018

Medelålder

42,4

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

2,7

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

281 008

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,69

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

22,4

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

79,5

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

5,1

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

7,6

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,9

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,7

4,6

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

17,3

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

260

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Braathens Regional Airways AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 225

Största offentliga arbetsgivare

VÄNERSBORGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 4 225

Kommunens skatteintäkter

44 598

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 064

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

60 551

54 233

kr per invånare, 2018