Vänersborg

Vänersborgs kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 39 411 människor (2018). Landarealen är 647 kvadratkilometer.

Vänersborg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

39 411

35 277

Antal, 2018

Medelålder

42,4

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

2,7

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

269 107

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,69

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

22,4

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

79,2

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

5,1

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

7,6

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,5

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,7

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

17,3

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

194

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

BRAATHENS REGIONAL AIRWAYS AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 225

Största offentliga arbetsgivare

VÄNERSBORGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 4 175

Kommunens skatteintäkter

44 598

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 064

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

60 551

54 233

kr per invånare, 2018