Vänersborg

Vänersborgs kommun ligger i Västra Götalands län och har 39 624 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 283 580 kronor. Kommunalskatten i Vänersborgs kommun är 33,69 procent 2021.

Vänersborg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

39 624

35 791

Antal, 2020

Medelålder

42,8

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

1,2

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

283 580

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,69

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

23,1

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

78,5

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

5,1

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

9,6

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,3

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,2

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

18,3

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

253

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

LÄNSFÖRSÄKRINGAR ÄLVSBORG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Vänersborgs kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 3 068

Kommunens skatteintäkter

45 905

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 832

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

61 633

56 219

kr per invånare, 2020

Vänersborg har landarealen 644 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För måttet andel företagare är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt.