Valdemarsvik

Valdemarsviks kommun ligger i Östergötlands län och har 7 630 invånare.

Valdemarsviks kommun utmärker sig med hög företagsamhet och har den tolfte högsta andelen företagare i landet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 268 178 kronor, vilket var den 21:a lägsta i landet. Kommunalskatten i Valdemarsviks kommun är 34,03 procent 2023.

Valdemarsvik Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

7 630

36 281

Antal, 2022

Medelålder

48,3

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−3,1

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

268 178

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

34,03

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

14,0

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

80,8

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

11,2

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

11,8

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,2

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,9

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

15,4

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

269

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

Nordic Brass Gusum AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 125

Anställda i kommunen

Valdemarsviks kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 975

Kommunens skatteintäkter

45 695

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

24 902

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

67 011

58 058

kr per invånare, 2021

Valdemarsvik har landarealen 734 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För medelålder ligger värdet relativt högt.