Valdemarsvik

Valdemarsviks kommun ligger i Östergötlands län och har en befolkning på 7 956 människor (2018). Landarealen är 739 kvadratkilometer.

Valdemarsvik Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

7 956

35 277

Antal, 2018

Medelålder

47,4

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

2,7

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

240 867

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

33,18

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

12,9

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

78,9

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

10,1

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

12,1

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,7

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,7

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

16,0

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

221

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

NORDIC BRASS GUSUM AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 975

Kommunens skatteintäkter

41 971

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 777

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

62 017

54 233

kr per invånare, 2018