Valdemarsvik

Valdemarsviks kommun ligger i Östergötlands län och har 7 541 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 280 525 kronor, vilket var den nittonde lägsta i landet. Kommunalskatten i Valdemarsviks kommun är 34,03 procent 2024.

Valdemarsvik Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

7 541

36 385

Antal, 2023

Medelålder

48,8

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−2,5

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

280 525

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

34,03

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

14,1

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

80,7

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

14,7

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

10,7

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,5

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

6,3

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

14,4

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

200

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Nordic Brass Gusum AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 125

Anställda i kommunen

Valdemarsviks kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 599

Kommunens skatteintäkter

48 196

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

24 376

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

77 465

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

11,8

12,3

Procent, 2021

Valdemarsvik har landarealen 734 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För måttet invånare i kommunen är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt högt.