Vaggeryd

Vaggeryds kommun ligger i Jönköpings län och har 14 811 invånare.

Andelen företagare i Vaggeryds kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det artonde bästa i Sverige. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 336 626 kronor. Kommunalskatten i Vaggeryds kommun är 33,25 procent 2024.

Vaggeryd Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

14 811

36 385

Antal, 2023

Medelålder

41,2

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

1,9

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

336 626

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,25

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

19,7

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

86,2

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

8,2

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

8,6

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,1

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

4,2

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

10,6

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

18

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Sesol AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 375

Anställda i kommunen

Vaggeryds kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 130

Kommunens skatteintäkter

48 097

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 005

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

66 887

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

13,6

12,3

Procent, 2021

Vaggeryd har landarealen 825 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt lågt.