Vaggeryd

Vaggeryds kommun ligger i Jönköpings län och har en befolkning på 14 275 människor (2019). Landarealen är 829 kvadratkilometer.

Vaggeryd Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

14 275

35 612

Antal, 2019

Medelålder

40,9

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

4,6

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

298 741

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,25

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

18,1

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

86,6

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,0

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

7,5

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,2

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

4,6

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

10,7

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

30

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Kinnarps AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 225

Största offentliga arbetsgivare

VAGGERYDS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 275

Kommunens skatteintäkter

44 082

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

12 175

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

55 322

55 798

kr per invånare, 2019