Vaggeryd

Vaggeryds kommun ligger i Jönköpings län och har 14 854 invånare.

Andelen företagare i Vaggeryds kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 24:e bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 322 872 kronor. Kommunalskatten i Vaggeryds kommun är 33,25 procent 2023.

Vaggeryd Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

14 854

36 281

Antal, 2022

Medelålder

40,9

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

4,1

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

322 872

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,25

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

19,1

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

86,1

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

5,9

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

10,3

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,2

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,0

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

11,8

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

24

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

Kinnarps AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Vaggeryds kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 1 475

Kommunens skatteintäkter

45 805

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 088

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

58 793

58 058

kr per invånare, 2021

Vaggeryd har landarealen 825 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt lågt.