Vadstena

Vadstena kommun ligger i Östergötlands län och har 7 528 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 74:e bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 287 822 kronor. Kommunalskatten i Vadstena kommun är 34,35 procent 2023.

Vadstena Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

7 528

36 043

Antal, 2021

Medelålder

49,0

41,6

År, 2021

Sjätte högsta i Sverige

Befolkningsökning

0,2

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

287 822

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

34,35

32,23

Procent, 2023

Andel högutbildade

21,3

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

81,7

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

8,8

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

15,3

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,1

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

6,5

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

16,0

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

74

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

FREDRIKSONS VERKSTADS AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Vadstena kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 625

Kommunens skatteintäkter

50 937

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 939

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

63 351

58 058

kr per invånare, 2021

Vadstena har landarealen 192 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 39:e minsta i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För medelålder ligger värdet relativt högt.