Vadstena

Vadstena kommun ligger i Östergötlands län och har en befolkning på 7 428 människor (2019). Landarealen är 183 kvadratkilometer.

Vadstena Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

7 428

35 612

Antal, 2019

Medelålder

48,4

41,3

År, 2019

Nionde högsta i Sverige

Befolkningsökning

1,1

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

271 755

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

34,35

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

18,3

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

80,5

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

8,1

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

13,0

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,4

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

7,5

4,4

Procent, 2019

Nionde högsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

16,4

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

84

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

FREDRIKSONS VERKSTADS AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 225

Största offentliga arbetsgivare

VADSTENA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 575

Kommunens skatteintäkter

49 338

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 031

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

61 366

55 798

kr per invånare, 2019