Uppvidinge

Uppvidinge kommun ligger i Kronobergs län och har 9 418 invånare.

Andelen företagare i Uppvidinge kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 291 352 kronor. Kommunalskatten i Uppvidinge kommun är 33,80 procent 2023.

Uppvidinge Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 418

36 281

Antal, 2022

Medelålder

43,9

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−1,8

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

291 352

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,80

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

13,4

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

80,8

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

6,8

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

7,1

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,6

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,8

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

16,4

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

152

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

PROFILGRUPPEN EXTRUSIONS AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 525

Anställda i kommunen

Uppvidinge kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 375

Kommunens skatteintäkter

47 353

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

25 298

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

69 235

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

14,2

12,3

Procent, 2021

Uppvidinge har landarealen 1 172 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 82:a största i landet.

För måttet andel bidragsförsörjda är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt.