Uppvidinge

Uppvidinge kommun ligger i Kronobergs län och har en befolkning på 9 561 människor (2017). Landarealen är 1 178 kvadratkilometer.

Uppvidinge Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 561

34 897

Antal, 2017

Medelålder

43,8

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

3,7

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

258 196

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,61

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

12,4

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

81,0

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

7,3

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

7,7

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,2

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,4

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

13,9

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

81

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

INWIDO PRODUKTION AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 425

Största offentliga arbetsgivare

UPPVIDINGE KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 875

Kommunens skatteintäkter

39 654

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 283

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

58 357

52 057

kr per invånare, 2017