Uppsala

Uppsala kommun ligger i Uppsala län och har en befolkning på 219 914 människor (2017). Landarealen är 2 189 kvadratkilometer.

Uppsala Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

219 914

34 897

Antal, 2017

Fjärde högsta i Sverige

Medelålder

39,0

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

6,1

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

283 164

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

32,85

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

41,0

27,0

Procent, 2017

Sjunde högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

76,1

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

5,0

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

11,2

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,7

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

3,8

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

10,6

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

199

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

FRILANS FINANS SVERIGE AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 825

Största offentliga arbetsgivare

UPPSALA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 14 875

Kommunens skatteintäkter

46 376

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

4 464

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

48 391

52 057

kr per invånare, 2017