Uppsala

Uppsala kommun ligger i Uppsala län och har 230 767 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2018 var medianinkomsten i kommunen 291 318 kronor. Kommunalskatten i Uppsala kommun är 32,85 procent 2021.

Uppsala Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

230 767

35 612

Antal, 2019

Fjärde högsta i Sverige

Medelålder

38,9

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

7,6

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Nionde högsta i Sverige

Medianinkomst

291 318

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

32,85

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

41,7

28,2

Procent, 2019

Åttonde högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

76,0

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

4,8

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

9,7

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,7

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

3,2

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

10,7

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

212

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

Frilans Finans Sverige AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 825

Största offentliga arbetsgivare

UPPSALA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 17 675

Kommunens skatteintäkter

47 486

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

6 167

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

52 468

55 841

kr per invånare, 2019

Uppsala har landarealen 2 182 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 39:e största i landet.

För måtten invånare i kommunen och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel företagare och andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens kostnader.