Uppsala

Uppsala kommun ligger i Uppsala län och har en befolkning på 225 164 människor (2018). Landarealen är 2 189 kvadratkilometer.

Uppsala Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

225 164

35 277

Antal, 2018

Fjärde högsta i Sverige

Medelålder

38,9

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

7,2

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

283 164

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

32,85

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

41,3

27,6

Procent, 2018

Åttonde högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

76,1

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

5,0

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,9

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,7

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

3,5

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

11,2

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

199

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

FRILANS FINANS SVERIGE AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 825

Största offentliga arbetsgivare

UPPSALA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 14 875

Kommunens skatteintäkter

46 701

45 531

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

5 282

9 368

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

50 388

54 234

kr per invånare, 2018