Uppsala

Uppsala kommun ligger i Uppsala län och har 242 140 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 310 876 kronor. Kommunalskatten i Uppsala kommun är 32,85 procent 2023.

Uppsala Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

242 140

36 281

Antal, 2022

Fjärde högsta i Sverige

Medelålder

39,1

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

4,9

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

310 876

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

32,85

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

43,8

30,3

Procent, 2022

Nionde högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

76,1

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

4,7

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

10,4

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,5

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

2,6

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

11,0

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

221

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Frilans Finans Sverige AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 5 925

Anställda i kommunen

Uppsala kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 18 275

Kommunens skatteintäkter

52 448

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

8 307

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

58 045

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

12,7

12,3

Procent, 2021

Uppsala har landarealen 2 182 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 39:e största i landet.

För måtten invånare i kommunen, andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel företagare och andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt lågt.