Uppsala

Uppsala kommun ligger i Uppsala län och har 245 329 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 325 748 kronor. Kommunalskatten i Uppsala kommun är 32,85 procent 2024.

Uppsala Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

245 329

36 385

Antal, 2023

Fjärde högsta i Sverige

Medelålder

39,2

41,9

År, 2023

Tionde lägsta i Sverige

Befolkningsökning

4,9

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

325 748

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

32,85

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

43,8

30,3

Procent, 2022

Nionde högsta i Sverige

Sysselsättningsgrad

76,9

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

7,3

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

10,4

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,1

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

2,7

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

9,8

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

221

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Frilans Finans Sverige AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 5 125

Anställda i kommunen

Uppsala kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 13 096

Kommunens skatteintäkter

52 448

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

8 307

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

62 493

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

12,7

12,3

Procent, 2021

Uppsala har landarealen 2 182 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 39:e största i landet.

För måtten invånare i kommunen, andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt lågt.