Uppsala

Uppsala kommun ligger i Uppsala län och har en befolkning på 230 767 människor (2019). Landarealen är 2 189 kvadratkilometer.

Uppsala Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

230 767

35 612

Antal, 2019

Fjärde högsta i Sverige

Medelålder

38,9

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

7,6

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Nionde högsta i Sverige

Medianinkomst

291 318

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

32,85

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

41,3

27,6

Procent, 2018

Åttonde högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

76,0

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

5,0

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,9

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,7

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

3,2

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

11,2

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

195

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Frilans Finans Sverige AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 825

Största offentliga arbetsgivare

UPPSALA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 17 675

Kommunens skatteintäkter

46 701

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

5 282

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

50 385

54 233

kr per invånare, 2018