Uppsala

Uppsala kommun ligger i Uppsala län och har 237 596 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 303 878 kronor. Kommunalskatten i Uppsala kommun är 32,85 procent 2022.

Uppsala Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

237 596

36 043

Antal, 2021

Fjärde högsta i Sverige

Medelålder

39,0

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

5,5

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

303 878

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

32,85

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

43,1

29,6

Procent, 2021

Åttonde högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

76,1

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

4,7

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

11,3

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,3

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

2,8

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

11,6

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

232

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Frilans Finans Sverige AB

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 5 925

Anställda i kommunen

Uppsala kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 18 275

Kommunens skatteintäkter

49 785

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

8 650

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

53 992

58 058

kr per invånare, 2021

Uppsala har landarealen 2 182 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 39:e största i landet.

För måtten invånare i kommunen, andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel företagare och andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt lågt.