Uppsala

Uppsala kommun ligger i Uppsala län och har 233 839 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 298 634 kronor. Kommunalskatten i Uppsala kommun är 32,85 procent 2021.

Uppsala Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

233 839

35 791

Antal, 2020

Fjärde högsta i Sverige

Medelålder

39,0

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

6,3

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

298 634

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

32,85

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

42,3

28,9

Procent, 2020

Åttonde högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

74,7

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

4,8

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

11,3

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,6

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

3,0

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

11,2

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

232

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Frilans Finans Sverige AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 2 825

Anställda i kommunen

Uppsala kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 12 778

Kommunens skatteintäkter

47 392

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

9 092

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

52 660

56 219

kr per invånare, 2020

Uppsala har landarealen 2 182 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 39:e största i landet.

För måtten invånare i kommunen och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel företagare och andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens kostnader.