Upplands Väsby

Upplands Väsby kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 44 605 människor (2017). Landarealen är 75 kvadratkilometer.

Upplands Väsby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

44 605

34 897

Antal, 2017

Medelålder

39,4

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

6,7

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

296 578

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

31,50

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

22,6

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

80,8

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

5,6

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

11,9

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,4

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

4,6

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

10,9

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

18

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

ÖHLINS RACING AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 225

Största offentliga arbetsgivare

UPPLANDS VÄSBY KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 575

Kommunens skatteintäkter

43 600

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

7 325

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

49 159

52 057

kr per invånare, 2017