Upplands Väsby

Upplands Väsby kommun ligger i Stockholms län och har 47 184 invånare.

Andelen företagare i Upplands Väsby kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 31:a bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 311 184 kronor. Kommunalskatten i Upplands Väsby kommun är 31,50 procent 2021.

Upplands Väsby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

47 184

35 791

Antal, 2020

Medelålder

39,4

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

5,8

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

311 184

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

31,50

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

25,0

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

80,6

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

5,6

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

12,7

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,1

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

3,5

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

12,0

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

31

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

RUSTA AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 275

Anställda i kommunen

Upplands Väsby kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 644

Kommunens skatteintäkter

44 174

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

12 090

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

51 821

56 219

kr per invånare, 2020

Upplands Väsby har landarealen 75 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den sjuttonde minsta i landet.

För måtten invånare i kommunen och andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens kostnader.