Upplands Väsby

Upplands Väsby kommun ligger i Stockholms län och har 47 820 invånare.

Andelen företagare i Upplands Väsby kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 31:a bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 316 144 kronor. Kommunalskatten i Upplands Väsby kommun är 31,50 procent 2022.

Upplands Väsby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

47 820

36 043

Antal, 2021

Medelålder

39,5

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

5,0

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

316 144

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

31,50

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

25,6

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

80,0

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

5,8

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

12,7

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,8

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

3,3

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

12,9

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

31

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

RUSTA AB

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 375

Anställda i kommunen

Upplands Väsby kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 2 625

Kommunens skatteintäkter

46 742

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

11 952

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

54 958

58 058

kr per invånare, 2021

Upplands Väsby har landarealen 75 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den sjuttonde minsta i landet.

För måtten invånare i kommunen och andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt lågt.