Upplands Väsby

Upplands Väsby kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 45 543 människor (2018). Landarealen är 75 kvadratkilometer.

Upplands Väsby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

45 543

35 277

Antal, 2018

Medelålder

39,4

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

6,8

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

303 364

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

31,50

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

23,5

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

80,8

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

5,6

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

10,6

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,4

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

4,3

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

10,9

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

11

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

ÖHLINS RACING AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 225

Största offentliga arbetsgivare

UPPLANDS VÄSBY KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 575

Kommunens skatteintäkter

43 787

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

7 516

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

51 056

54 233

kr per invånare, 2018