Upplands Väsby

Upplands Väsby kommun ligger i Stockholms län och har 50 110 invånare.

Andelen företagare i Upplands Väsby kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 61:a bästa i Sverige. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 337 455 kronor. Kommunalskatten i Upplands Väsby kommun är 31,80 procent 2024.

Upplands Väsby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

50 110

36 385

Antal, 2023

Medelålder

39,7

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

6,2

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Sjätte högsta i Sverige

Medianinkomst

337 455

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

31,80

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

26,7

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

81,1

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

8,3

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

13,0

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,5

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

3,2

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

10,8

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

61

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Rusta AB (publ)

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 375

Anställda i kommunen

Upplands Väsby kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 664

Kommunens skatteintäkter

48 499

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

11 686

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

62 291

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

13,7

12,3

Procent, 2021

Upplands Väsby har landarealen 75 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den sjuttonde minsta i landet.

För måtten invånare i kommunen och andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För medelålder ligger värdet relativt lågt.