Upplands Väsby

Upplands Väsby kommun ligger i Stockholms län och har 49 262 invånare.

Andelen företagare i Upplands Väsby kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 61:a bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 324 004 kronor. Kommunalskatten i Upplands Väsby kommun är 31,50 procent 2023.

Upplands Väsby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

49 262

36 281

Antal, 2022

Medelålder

39,5

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

5,3

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

324 004

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

31,50

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

26,7

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

81,1

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

8,3

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

13,0

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,6

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

3,1

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

12,2

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

61

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

RUSTA AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 375

Anställda i kommunen

Upplands Väsby kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 2 625

Kommunens skatteintäkter

48 499

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

11 686

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

57 804

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,7

12,3

Procent, 2021

Upplands Väsby har landarealen 75 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den sjuttonde minsta i landet.

För måtten invånare i kommunen och andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt lågt.