Upplands Väsby

Upplands Väsby kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 46 786 människor (2019). Landarealen är 75 kvadratkilometer.

Upplands Väsby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

46 786

35 612

Antal, 2019

Medelålder

39,3

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

6,6

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

305 028

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

31,50

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

23,5

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

80,8

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

5,6

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

10,6

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,2

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

3,7

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

10,5

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

11

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

ÖHLINS RACING AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 275

Största offentliga arbetsgivare

UPPLANDS VÄSBY KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 525

Kommunens skatteintäkter

44 386

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

8 088

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

50 488

55 798

kr per invånare, 2019