Upplands-Bro

Upplands-Bro kommun ligger i Stockholms län och har 31 082 invånare.

Andelen företagare i Upplands-Bro kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 50:e bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 318 620 kronor. Kommunalskatten i Upplands-Bro kommun är 31,48 procent 2022.

Upplands-Bro Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

31 082

36 043

Antal, 2021

Medelålder

38,0

41,6

År, 2021

Tredje lägsta i Sverige

Befolkningsökning

8,1

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Näst högsta i Sverige

Medianinkomst

318 620

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

31,48

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

23,4

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

80,6

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

5,7

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

11,8

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,3

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

3,1

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

12,9

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

50

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Coop Logistik AB

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 725

Anställda i kommunen

Upplands-Bro kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 2 875

Kommunens skatteintäkter

43 771

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 482

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

55 222

58 058

kr per invånare, 2021

Upplands-Bro har landarealen 235 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 53:e minsta i landet.

För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt lågt.