Upplands-Bro

Upplands-Bro kommun ligger i Stockholms län och har 31 853 invånare.

Andelen företagare i Upplands-Bro kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 24:e bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 326 643 kronor. Kommunalskatten i Upplands-Bro kommun är 31,78 procent 2024.

Upplands-Bro Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

31 853

36 281

Antal, 2022

Medelålder

38,0

41,7

År, 2022

Näst lägsta i Sverige

Befolkningsökning

8,5

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Högsta i Sverige

Medianinkomst

326 643

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

31,78

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

24,1

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

81,4

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

8,3

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

11,2

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,3

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

2,9

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

12,5

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

24

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Coop Logistik AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 675

Anställda i kommunen

Upplands-Bro kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 849

Kommunens skatteintäkter

45 141

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 097

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

55 561

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

12,0

12,3

Procent, 2021

Upplands-Bro har landarealen 235 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 53:e minsta i landet.

För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För medelålder ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens kostnader.