Upplands-Bro

Upplands-Bro kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 28 756 människor (2018). Landarealen är 237 kvadratkilometer.

Upplands-Bro Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

28 756

35 277

Antal, 2018

Medelålder

38,1

41,2

År, 2018

Sjätte lägsta i Sverige

Befolkningsökning

11,5

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Högsta i Sverige

Medianinkomst

298 401

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

31,68

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

22,4

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

80,9

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

6,0

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

12,1

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,1

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

4,1

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

10,7

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

16

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

COOP LOGISTIK AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 725

Största offentliga arbetsgivare

UPPLANDS-BRO KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 725

Kommunens skatteintäkter

40 142

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

11 917

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

48 530

54 233

kr per invånare, 2018

Nionde lägsta i Sverige