Upplands-Bro

Upplands-Bro kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 29 346 människor (2019). Landarealen är 237 kvadratkilometer.

Upplands-Bro Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

29 346

35 612

Antal, 2019

Medelålder

38,2

41,3

År, 2019

Sjunde lägsta i Sverige

Befolkningsökning

9,7

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Tredje högsta i Sverige

Medianinkomst

307 710

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

31,68

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

22,4

28,2

Procent, 2019

Förvärvsfrekvens

81,3

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

5,7

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

11,5

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,7

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

3,7

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

10,9

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

16

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Coop Logistik AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 725

Största offentliga arbetsgivare

UPPLANDS-BRO KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 675

Kommunens skatteintäkter

41 595

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 743

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

53 622

55 315

kr per invånare, 2019