Upplands-Bro

Upplands-Bro kommun ligger i Stockholms län och har 30 195 invånare.

Andelen företagare i Upplands-Bro kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 50:e bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 314 487 kronor. Kommunalskatten i Upplands-Bro kommun är 31,68 procent 2021.

Upplands-Bro Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

30 195

35 791

Antal, 2020

Medelålder

38,1

41,4

År, 2020

Femte lägsta i Sverige

Befolkningsökning

9,3

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Näst högsta i Sverige

Medianinkomst

314 487

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

31,68

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

22,9

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

79,6

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

6,0

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

11,8

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,1

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

3,4

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

12,0

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

50

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Coop Logistik AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 725

Anställda i kommunen

Upplands-Bro kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 764

Kommunens skatteintäkter

41 198

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 934

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

53 168

56 219

kr per invånare, 2020

Upplands-Bro har landarealen 235 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 53:e minsta i landet.

För måtten andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt lågt.