Umeå

Umeå kommun ligger i Västerbottens län och har 130 997 invånare.

Kommunen har den näst lägsta andelen företagare i landet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 301 587 kronor. Kommunalskatten i Umeå kommun är 34,15 procent 2022.

Umeå Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

130 997

36 043

Antal, 2021

Medelålder

39,2

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

3,1

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

301 587

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

34,15

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

41,0

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

76,8

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

3,8

6,2

Procent, 2020

Näst lägsta i Sverige

Nyföretagande

9,4

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,7

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

3,9

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

11,2

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

144

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

Volvo Lastvagnar Aktiebolag

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 1 325

Anställda i kommunen

Umeå kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 9 297

Kommunens skatteintäkter

52 504

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

9 565

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

58 367

58 058

kr per invånare, 2021

Umeå har landarealen 2 317 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 37:e största i landet.

För måtten invånare i kommunen, andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt lågt.