Umeå

Umeå kommun ligger i Västerbottens län och har 132 235 invånare.

Kommunen har den näst lägsta andelen företagare i landet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 312 176 kronor. Kommunalskatten i Umeå kommun är 34,15 procent 2023.

Umeå Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

132 235

36 281

Antal, 2022

Medelålder

39,4

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

2,6

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

312 176

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

34,15

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

41,5

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

78,0

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

3,7

6,1

Procent, 2021

Näst lägsta i Sverige

Nyföretagande

8,8

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,5

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

3,8

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

10,6

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

163

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Volvo Lastvagnar Aktiebolag

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 575

Anställda i kommunen

Umeå kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 13 375

Kommunens skatteintäkter

55 113

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

9 931

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

57 789

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

11,8

12,3

Procent, 2021

Umeå har landarealen 2 317 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 37:e största i landet.

För måtten invånare i kommunen, andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen), förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt lågt.