Umeå

Umeå kommun ligger i Västerbottens län och har en befolkning på 125 080 människor (2017). Landarealen är 2 331 kvadratkilometer.

Umeå Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

125 080

34 897

Antal, 2017

Medelålder

38,9

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

4,6

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

280 680

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

34,15

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

38,6

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

78,2

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

3,7

6,3

Procent, 2017

Näst lägsta i Sverige

Nyföretagande

9,7

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,2

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

4,9

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

11,0

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

185

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

VOLVO LASTVAGNAR AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 325

Största offentliga arbetsgivare

UMEÅ KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 12 075

Kommunens skatteintäkter

48 361

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

5 358

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

51 627

52 057

kr per invånare, 2017