Umeå

Umeå kommun ligger i Västerbottens län och har en befolkning på 127 119 människor (2018). Landarealen är 2 331 kvadratkilometer.

Umeå Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

127 119

35 277

Antal, 2018

Medelålder

38,9

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

5,3

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

289 727

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

34,15

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

39,1

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

78,4

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

3,7

6,3

Procent, 2017

Näst lägsta i Sverige

Nyföretagande

8,1

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,1

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

4,6

4,6

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

10,7

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

194

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Volvo Lastvagnar Aktiebolag

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 325

Största offentliga arbetsgivare

UMEÅ KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 12 325

Kommunens skatteintäkter

48 984

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

5 670

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

54 679

54 233

kr per invånare, 2018