Umeå

Umeå kommun ligger i Västerbottens län och har 130 224 invånare.

Kommunen har den näst lägsta andelen företagare i landet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 295 852 kronor. Kommunalskatten i Umeå kommun är 34,15 procent 2021.

Umeå Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

130 224

35 791

Antal, 2020

Medelålder

39,0

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

4,1

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

295 852

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

34,15

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

40,3

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

78,1

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

3,7

6,1

Procent, 2019

Näst lägsta i Sverige

Nyföretagande

8,8

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,4

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

4,1

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

10,9

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

167

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

Volvo Lastvagnar Aktiebolag

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 1 325

Anställda i kommunen

Umeå kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 9 297

Kommunens skatteintäkter

49 883

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

9 279

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

56 283

56 219

kr per invånare, 2020

Umeå har landarealen 2 317 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 37:e största i landet.

För måtten invånare i kommunen, andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt lågt.