Umeå

Umeå kommun ligger i Västerbottens län och har 133 091 invånare.

Kommunen har den femte lägsta andelen företagare i landet. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 327 804 kronor. Kommunalskatten i Umeå kommun är 34,15 procent 2024.

Umeå Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

133 091

36 385

Antal, 2023

Medelålder

39,6

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

2,2

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

327 804

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

34,15

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

41,5

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

79,3

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

6,0

9,2

Procent, 2022

Femte lägsta i Sverige

Nyföretagande

8,8

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,9

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

3,9

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

9,1

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

163

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Volvo Lastvagnar Aktiebolag

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 1 625

Anställda i kommunen

Umeå kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 9 898

Kommunens skatteintäkter

55 113

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

9 931

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

64 711

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

11,8

12,3

Procent, 2021

Umeå har landarealen 2 317 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 37:e största i landet.

För måtten andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt lågt.