Umeå

Umeå kommun ligger i Västerbottens län och har en befolkning på 128 901 människor (2019). Landarealen är 2 331 kvadratkilometer.

Umeå Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

128 901

35 612

Antal, 2019

Medelålder

38,9

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

4,9

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

289 727

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

34,15

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

39,1

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

78,4

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

3,6

6,1

Procent, 2018

Näst lägsta i Sverige

Nyföretagande

8,1

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,1

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

4,3

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

10,3

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

194

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Volvo Lastvagnar Aktiebolag

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 325

Största offentliga arbetsgivare

UMEÅ KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 12 325

Kommunens skatteintäkter

50 115

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

6 670

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

55 821

55 798

kr per invånare, 2019