Ulricehamn

Ulricehamns kommun ligger i Västra Götalands län och har 24 704 invånare.

Andelen företagare i Ulricehamns kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 291 874 kronor. Kommunalskatten i Ulricehamns kommun är 32,53 procent 2021.

Ulricehamn Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

24 704

35 791

Antal, 2020

Medelålder

43,6

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

1,7

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

291 874

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

32,53

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

19,5

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

83,7

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

7,6

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

9,9

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,3

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

4,7

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

12,1

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

110

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

Logistikpartner i Ulricehamn AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 275

Anställda i kommunen

Ulricehamns kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 2 012

Kommunens skatteintäkter

44 492

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 170

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

58 062

56 219

kr per invånare, 2020

Ulricehamn har landarealen 1 046 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 98:e största i landet.

För måttet andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.