Ulricehamn

Ulricehamns kommun ligger i Västra Götalands län och har 25 108 invånare.

Andelen företagare i Ulricehamns kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 309 571 kronor. Kommunalskatten i Ulricehamns kommun är 32,53 procent 2023.

Ulricehamn Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

25 108

36 281

Antal, 2022

Medelålder

43,6

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

1,8

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

309 571

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

32,53

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

20,2

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

84,9

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

7,5

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

12,1

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,0

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,4

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

11,6

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

143

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

Logistikpartner i Ulricehamn AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 275

Anställda i kommunen

Ulricehamns kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 2 675

Kommunens skatteintäkter

46 498

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 646

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

59 708

58 058

kr per invånare, 2021

Ulricehamn har landarealen 1 046 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 98:e största i landet.

För måttet andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.