Ulricehamn

Ulricehamns kommun ligger i Västra Götalands län och har 24 668 invånare.

Andelen företagare i Ulricehamns kommun är genomsnittlig. Under 2018 var medianinkomsten i kommunen 287 639 kronor. Kommunalskatten i Ulricehamns kommun är 32,53 procent 2020.

Ulricehamn Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

24 668

35 612

Antal, 2019

Medelålder

43,5

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

3,3

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

287 639

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

32,53

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

18,8

28,2

Procent, 2019

Förvärvsfrekvens

84,3

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

7,9

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

9,0

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,1

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,1

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

11,7

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

110

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

Bergman & Beving Logistics AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 275

Största offentliga arbetsgivare

ULRICEHAMNS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 175

Kommunens skatteintäkter

44 114

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 760

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

56 557

55 841

kr per invånare, 2019

Ulricehamn har landarealen 1 046 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 98:e största i landet.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.