Ulricehamn

Ulricehamns kommun ligger i Västra Götalands län och har 24 898 invånare.

Andelen företagare i Ulricehamns kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 298 785 kronor. Kommunalskatten i Ulricehamns kommun är 32,53 procent 2022.

Ulricehamn Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

24 898

36 043

Antal, 2021

Medelålder

43,6

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

1,9

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

298 785

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

32,53

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

20,2

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

83,7

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

7,6

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

9,9

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,8

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

4,5

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

12,0

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

188

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Logistikpartner i Ulricehamn AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 275

Anställda i kommunen

Ulricehamns kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 2 012

Kommunens skatteintäkter

46 498

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 646

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

59 708

58 058

kr per invånare, 2021

Ulricehamn har landarealen 1 046 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 98:e största i landet.

För måttet andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.