Ulricehamn

Ulricehamns kommun ligger i Västra Götalands län och har 25 087 invånare.

Andelen företagare i Ulricehamns kommun är genomsnittlig. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 323 028 kronor. Kommunalskatten i Ulricehamns kommun är 32,53 procent 2024.

Ulricehamn Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

25 087

36 385

Antal, 2023

Medelålder

44,0

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

1,6

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

323 028

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

32,53

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

20,6

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

85,2

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

10,2

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

10,3

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,2

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

4,5

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

11,1

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

104

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Logistikpartner i Ulricehamn AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 275

Anställda i kommunen

Ulricehamns kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 2 145

Kommunens skatteintäkter

48 542

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 706

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

68 235

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

12,3

12,3

Procent, 2021

Ulricehamn har landarealen 1 046 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 98:e största i landet.