Uddevalla

Uddevalla kommun ligger i Västra Götalands län och har 56 787 invånare.

Andelen företagare i Uddevalla kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 288 229 kronor. Kommunalskatten i Uddevalla kommun är 33,64 procent 2021.

Uddevalla Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

56 787

35 791

Antal, 2020

Medelålder

42,0

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

1,8

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

288 229

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,64

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

23,7

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

78,6

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

5,4

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

11,1

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,2

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

4,8

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

16,7

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

248

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

IKEA SVENSKA FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 275

Anställda i kommunen

Uddevalla kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 4 822

Kommunens skatteintäkter

47 074

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 441

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

63 429

56 219

kr per invånare, 2020

Uddevalla har landarealen 638 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.