Uddevalla

Uddevalla kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på nästan 56 703 människor (2019). Landarealen är 642 kvadratkilometer.

Uddevalla Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

56 703

35 612

Antal, 2019

Medelålder

41,8

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

2,8

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

282 352

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,64

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

23,3

28,2

Procent, 2019

Förvärvsfrekvens

79,5

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

5,4

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

11,4

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,0

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,2

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

15,8

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

245

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

IKEA SVENSKA FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 275

Största offentliga arbetsgivare

UDDEVALLA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 5 325

Kommunens skatteintäkter

47 181

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 262

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

61 554

55 841

kr per invånare, 2019