Uddevalla

Uddevalla kommun ligger i Västra Götalands län och har 57 122 invånare.

Andelen företagare i Uddevalla kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 298 035 kronor. Kommunalskatten i Uddevalla kommun är 33,64 procent 2022.

Uddevalla Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

57 122

36 043

Antal, 2021

Medelålder

42,1

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

1,5

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

298 035

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,64

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

24,2

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

79,7

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

5,6

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

11,1

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,8

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

4,7

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

17,2

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

248

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

IKEA SVENSKA FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 275

Anställda i kommunen

Uddevalla kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 6 225

Kommunens skatteintäkter

49 157

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 231

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

65 475

58 058

kr per invånare, 2021

Uddevalla har landarealen 638 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.