Uddevalla

Uddevalla kommun ligger i Västra Götalands län och har 57 045 invånare.

Andelen företagare i Uddevalla kommun är genomsnittlig. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 323 233 kronor. Kommunalskatten i Uddevalla kommun är 33,64 procent 2024.

Uddevalla Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

57 045

36 385

Antal, 2023

Medelålder

42,3

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

0,5

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

323 233

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,64

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

24,6

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

80,8

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

8,9

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

11,1

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,9

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

4,9

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

16,7

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

256

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

SAMHALL AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 275

Anställda i kommunen

Uddevalla kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 4 971

Kommunens skatteintäkter

52 028

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 099

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

68 210

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

12,9

12,3

Procent, 2021

Uddevalla har landarealen 638 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.