Tyresö

Tyresö kommun ligger i Stockholms län och har 48 678 invånare.

Andelen företagare i Tyresö kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 82:a bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 343 292 kronor, vilket var den nittonde högsta i landet. Kommunalskatten i Tyresö kommun är 31,83 procent 2021.

Tyresö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

48 678

35 791

Antal, 2020

Medelålder

40,0

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

2,9

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

343 292

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

31,83

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

27,6

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

83,3

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

7,7

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

12,2

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,0

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

3,1

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

10,2

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

82

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

Nobina Sverige AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 375

Anställda i kommunen

Tyresö kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 2 412

Kommunens skatteintäkter

51 785

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

6 546

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

54 361

56 219

kr per invånare, 2020

Tyresö har landarealen 69 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den sextonde minsta i landet.

För måtten invånare i kommunen, andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt lågt.