Tyresö

Tyresö kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 48 004 människor (2018). Landarealen är 69 kvadratkilometer.

Tyresö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

48 004

35 277

Antal, 2018

Medelålder

39,5

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

4,0

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

325 350

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

32,03

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

26,5

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

84,2

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

7,9

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

12,0

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,3

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

3,4

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

9,4

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

82

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

NOBINA SVERIGE AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 375

Största offentliga arbetsgivare

TYRESÖ KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 725

Kommunens skatteintäkter

48 467

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

4 610

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

53 810

54 233

kr per invånare, 2018