Tyresö

Tyresö kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 47 304 människor (2017). Landarealen är 69 kvadratkilometer.

Tyresö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

47 304

34 897

Antal, 2017

Medelålder

39,4

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

4,2

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

325 350

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

32,03

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

26,3

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

84,2

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

7,9

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

11,4

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,3

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

3,6

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

9,4

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

82

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

NOBINA SVERIGE AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 375

Största offentliga arbetsgivare

TYRESÖ KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 725

Kommunens skatteintäkter

47 488

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

5 483

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

51 200

52 057

kr per invånare, 2017