Tyresö

Tyresö kommun ligger i Stockholms län och har 49 214 invånare.

Andelen företagare i Tyresö kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 362 500 kronor, vilket var den tjugonde högsta i landet. Kommunalskatten i Tyresö kommun är 31,58 procent 2023.

Tyresö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

49 214

36 281

Antal, 2022

Medelålder

40,5

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

1,8

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

362 500

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

31,58

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

29,5

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

83,1

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

7,6

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

12,5

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,9

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

2,9

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

10,6

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

145

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Nobina Sverige AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 375

Anställda i kommunen

Tyresö kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 3 125

Kommunens skatteintäkter

55 871

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

7 347

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

59 324

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,3

12,3

Procent, 2021

Tyresö har landarealen 69 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den sextonde minsta i landet.

För måtten andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt lågt.