Tyresö

Tyresö kommun ligger i Stockholms län och har 49 173 invånare.

Andelen företagare i Tyresö kommun är genomsnittlig. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 380 772 kronor, vilket var den nittonde högsta i landet. Kommunalskatten i Tyresö kommun är 31,88 procent 2024.

Tyresö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

49 173

36 385

Antal, 2023

Medelålder

40,9

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

1,0

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

380 772

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

31,88

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

29,5

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

84,4

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

11,3

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

12,5

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,7

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

3,0

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

9,1

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

145

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Nobina Sverige AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 375

Anställda i kommunen

Tyresö kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 2 540

Kommunens skatteintäkter

55 871

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

7 347

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

63 017

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

13,3

12,3

Procent, 2021

Tyresö har landarealen 69 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den sextonde minsta i landet.

För måtten andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt lågt.