Tyresö

Tyresö kommun ligger i Stockholms län och har 49 062 invånare.

Andelen företagare i Tyresö kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 62:a bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 349 961 kronor, vilket var den tjugonde högsta i landet. Kommunalskatten i Tyresö kommun är 31,58 procent 2022.

Tyresö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

49 062

36 043

Antal, 2021

Medelålder

40,2

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

2,2

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

349 961

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

31,58

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

28,7

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

83,1

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

7,6

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

12,2

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,6

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

2,9

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

10,9

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

62

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Nobina Sverige AB

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 375

Anställda i kommunen

Tyresö kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 3 125

Kommunens skatteintäkter

53 726

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

6 662

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

55 999

58 058

kr per invånare, 2021

Tyresö har landarealen 69 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den sextonde minsta i landet.

För måtten andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt lågt.