Tyresö

Tyresö kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 48 333 människor (2019). Landarealen är 69 kvadratkilometer.

Tyresö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

48 333

35 612

Antal, 2019

Medelålder

39,8

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

2,6

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

336 150

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

32,03

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

26,5

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

84,2

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

7,7

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

12,0

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,7

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

3,1

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

9,6

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

76

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Nobina Sverige AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 375

Största offentliga arbetsgivare

TYRESÖ KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 625

Kommunens skatteintäkter

51 891

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

4 611

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

54 447

55 798

kr per invånare, 2019