Trosa

Trosa kommun ligger i Södermanlands län och har en befolkning på 12 916 människor (2017). Landarealen är 211 kvadratkilometer. 1992 blev Trosa en egen kommun från att tidigare ha ingått i Nyköpings kommun.

Trosa Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

12 916

34 897

Antal, 2017

Medelålder

43,3

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

8,9

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Fjärde högsta i Sverige

Medianinkomst

302 926

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

32,43

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

19,2

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

84,9

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

8,1

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

14,5

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,9

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

3,7

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

9,4

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

6

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

CAMFIL SVENSKA AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 225

Största offentliga arbetsgivare

TROSA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 875

Kommunens skatteintäkter

48 194

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

3 947

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

49 538

52 057

kr per invånare, 2017