Trosa

Trosa kommun ligger i Södermanlands län och har 14 760 invånare.

Andelen företagare i Trosa kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det sjätte bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 340 296 kronor. Kommunalskatten i Trosa kommun är 32,33 procent 2023.

Trosa Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

14 760

36 281

Antal, 2022

Medelålder

43,9

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

7,4

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Tredje högsta i Sverige

Medianinkomst

340 296

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

32,33

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

22,8

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

84,0

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

8,2

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

13,9

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,9

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

3,0

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

10,1

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

6

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

CAMFIL SVENSKA AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Trosa kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 175

Kommunens skatteintäkter

54 177

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

9 379

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

60 124

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,7

12,3

Procent, 2021

Trosa har landarealen 209 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 46:e minsta i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.