Trosa

Trosa kommun ligger i Södermanlands län och har 14 885 invånare.

Andelen företagare i Trosa kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det sjätte bästa i Sverige. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 354 832 kronor. Kommunalskatten i Trosa kommun är 32,23 procent 2024.

Trosa Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

14 885

36 385

Antal, 2023

Medelålder

44,2

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

4,0

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

354 832

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

32,23

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

22,8

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

85,0

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

11,7

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

13,9

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,7

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

3,2

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

8,9

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

6

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

CAMFIL SVENSKA AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 275

Anställda i kommunen

Trosa kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 961

Kommunens skatteintäkter

54 177

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

9 379

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

64 844

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

13,7

12,3

Procent, 2021

Trosa har landarealen 209 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 46:e minsta i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.