Trosa

Trosa kommun ligger i Södermanlands län och har 14 658 invånare.

Andelen företagare i Trosa kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det åttonde bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 332 652 kronor. Kommunalskatten i Trosa kommun är 32,43 procent 2022.

Trosa Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

14 658

36 043

Antal, 2021

Medelålder

43,6

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

10,1

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Högsta i Sverige

Medianinkomst

332 652

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

32,43

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

21,9

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

83,9

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

8,0

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

17,9

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Femte högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,1

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

3,2

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

10,5

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

8

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

CAMFIL SVENSKA AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Trosa kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 859

Kommunens skatteintäkter

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

58 058

kr per invånare, 2021

Trosa har landarealen 209 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 46:e minsta i landet.

För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.