Trosa

Trosa kommun ligger i Södermanlands län och har 14 309 invånare.

Andelen företagare i Trosa kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det åttonde bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 322 515 kronor. Kommunalskatten i Trosa kommun är 32,43 procent 2021.

Trosa Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

14 309

35 791

Antal, 2020

Medelålder

43,4

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

10,8

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Högsta i Sverige

Medianinkomst

322 515

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

32,43

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

21,1

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

84,6

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

7,7

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

17,9

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Femte högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,9

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

3,2

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

10,0

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

8

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

CAMFIL SVENSKA AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Trosa kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 859

Kommunens skatteintäkter

48 435

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

7 992

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

53 524

56 219

kr per invånare, 2020

Trosa har landarealen 209 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 46:e minsta i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.