Trosa

Trosa kommun ligger i Södermanlands län och har en befolkning på 13 747 människor (2019). Landarealen är 211 kvadratkilometer. 1992 blev Trosa en egen kommun från att tidigare ha ingått i Nyköpings kommun.

Trosa Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

13 747

35 612

Antal, 2019

Medelålder

43,4

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

10,4

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Högsta i Sverige

Medianinkomst

315 358

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

32,43

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

20,4

28,2

Procent, 2019

Förvärvsfrekvens

85,0

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

7,7

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

10,9

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,8

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

3,4

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

9,3

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

9

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

CAMFIL SVENSKA AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 225

Största offentliga arbetsgivare

TROSA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 875

Kommunens skatteintäkter

48 914

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

5 856

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

52 650

55 841

kr per invånare, 2019