Trosa

Trosa kommun ligger i Södermanlands län och har en befolkning på 13 309 människor (2018). Landarealen är 211 kvadratkilometer. 1992 blev Trosa en egen kommun från att tidigare ha ingått i Nyköpings kommun.

Trosa Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

13 309

35 277

Antal, 2018

Medelålder

43,4

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

10,2

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Tredje högsta i Sverige

Medianinkomst

315 358

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

32,43

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

19,5

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

85,0

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

8,1

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

12,1

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,8

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

3,5

4,6

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

9,5

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

9

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

CAMFIL SVENSKA AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 225

Största offentliga arbetsgivare

TROSA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 875

Kommunens skatteintäkter

48 425

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

5 828

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

51 814

54 233

kr per invånare, 2018