Trollhättan

Trollhättans kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 59 058 människor (2019). Landarealen är 412 kvadratkilometer.

Trollhättan Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

59 058

35 612

Antal, 2019

Medelålder

40,5

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

2,3

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

279 022

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,84

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

24,1

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

77,6

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

3,8

6,1

Procent, 2018

Tredje lägsta i Sverige

Nyföretagande

7,6

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,9

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

4,7

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

16,5

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

119

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

GKN Aerospace Sweden AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 125

Största offentliga arbetsgivare

TROLLHÄTTANS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 5 425

Kommunens skatteintäkter

45 675

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 397

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

59 855

55 798

kr per invånare, 2019