Trollhättan

Trollhättans stad ligger i Västra Götalands län och har 59 154 invånare.

Kommunen har den tredje lägsta andelen företagare i landet. Företagsklimatet rankas som det 99:e bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 292 655 kronor. Kommunalskatten i Trollhättans stad är 33,84 procent 2022.

Trollhättan Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

59 154

36 043

Antal, 2021

Medelålder

40,8

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

0,7

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

292 655

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,84

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

26,1

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

75,6

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

3,9

6,2

Procent, 2020

Tredje lägsta i Sverige

Nyföretagande

8,9

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

11,5

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

4,3

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

18,6

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

99

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

GKN Aerospace Sweden AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 2 025

Anställda i kommunen

Trollhättans kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 4 432

Kommunens skatteintäkter

49 788

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 602

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

62 889

58 058

kr per invånare, 2021

Trollhättan har landarealen 410 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 93:e minsta i landet.

För måtten andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel företagare är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt lågt.