Trollhättan

Trollhättans kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 58 238 människor (2017). Landarealen är 412 kvadratkilometer.

Trollhättan Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

58 238

34 897

Antal, 2017

Medelålder

40,5

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

2,3

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

269 052

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,04

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

23,5

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

77,1

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

3,8

6,3

Procent, 2017

Tredje lägsta i Sverige

Nyföretagande

7,4

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,0

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,4

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

18,0

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

105

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

GKN AEROSPACE SWEDEN AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 025

Största offentliga arbetsgivare

TROLLHÄTTANS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 5 475

Kommunens skatteintäkter

43 263

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 354

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

56 050

52 057

kr per invånare, 2017