Trollhättan

Trollhättans kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 58 728 människor (2018). Landarealen är 412 kvadratkilometer.

Trollhättan Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

58 728

35 277

Antal, 2018

Medelålder

40,5

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

2,9

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

269 052

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,04

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

24,1

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

77,1

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

3,8

6,3

Procent, 2017

Tredje lägsta i Sverige

Nyföretagande

7,6

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,0

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,1

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

17,3

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

105

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

GKN AEROSPACE SWEDEN AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 025

Största offentliga arbetsgivare

TROLLHÄTTANS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 5 475

Kommunens skatteintäkter

44 229

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 270

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

58 960

54 233

kr per invånare, 2018