Trollhättan

Trollhättans stad ligger i Västra Götalands län och har 59 249 invånare.

Kommunen har den tredje lägsta andelen företagare i landet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 286 216 kronor. Kommunalskatten i Trollhättans stad är 33,84 procent 2021.

Trollhättan Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

59 249

35 791

Antal, 2020

Medelålder

40,6

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

1,7

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

286 216

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,84

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

25,5

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

77,2

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

3,9

6,1

Procent, 2019

Tredje lägsta i Sverige

Nyföretagande

8,5

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

11,9

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

4,5

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

17,9

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

133

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

GKN Aerospace Sweden AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 2 025

Anställda i kommunen

Trollhättans kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 4 432

Kommunens skatteintäkter

47 320

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 968

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

59 518

56 219

kr per invånare, 2020

Trollhättan har landarealen 410 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 93:e minsta i landet.

För måtten andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt lågt.