Trollhättan

Trollhättans stad ligger i Västra Götalands län och har 59 274 invånare.

Kommunen har den fjärde lägsta andelen företagare i landet. Företagsklimatet rankas som det 88:e bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 300 831 kronor. Kommunalskatten i Trollhättans stad är 33,84 procent 2024.

Trollhättan Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

59 274

36 281

Antal, 2022

Medelålder

40,9

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

0,4

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

300 831

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,84

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

26,9

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

78,5

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

5,9

9,2

Procent, 2022

Fjärde lägsta i Sverige

Nyföretagande

8,2

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,6

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

4,1

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

17,8

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

88

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

GKN Aerospace Sweden AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 1 975

Anställda i kommunen

Trollhättans kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 4 642

Kommunens skatteintäkter

52 451

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 907

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

65 231

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

12,8

12,3

Procent, 2021

Trollhättan har landarealen 410 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 93:e minsta i landet.

För måtten andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För medelålder ligger värdet relativt lågt.